ခ်စ္ျခင္း၏ ကဗ်ာဆန္ေသာ ဖြင့္ဆိုမွဳအား သိပၸံပညာရွင္မ်ားခ်ိဳးဖ်က္


သူငယ္ခ်င္းေရ……

မင္းကို ဗဟုသုတရစရာ အေၾကာင္းတစ္ခု ေျပာျပခ်င္တယ္။ Eleven Media က ထုတ္တဲ့
ဂ်ာနယ္ထဲမွာ ဖတ္လိုက္ရတဲ့ဟာပါ။ ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည္႔ကြာ။

ခ်စ္ျခင္း၏ ကဗ်ာဆန္ေသာ ဖြင့္ဆိုမွဳအား သိပၸံပညာရွင္မ်ားခ်ိဳးဖ်က္

အခ်စ္သည္ ႏွလံုးသားမွ ေပါက္ဖြားလာသည္ ဆိုသည္မွာ မဟုတ္မွန္ဘဲ ဦးေႏွာက္မွသာ

ေပါက္ဖြားခံစားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သက္ေသျပ

အခ်စ္သည္ ႏွလံုးသားမွ ေပါက္ဖြားလာျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဦးေႏွာက္တြင္း၌သာ
ေပါက္ဖြားခံစားႏိုင္ျခင္းျဖစ္ျပီး ဦးေႏွာက္အတြင္း၌ အခ်စ္ကုိခံစားႏိုင္ေသာ
ဧရိယာပတ္လမ္းေၾကာင္းမ်ားရွိေၾကာင္း နယူးေယာက္မွ အာ႐ံုေၾကာေဗဒပညာရွင္မ်ားက
သက္ေသျပေဖာ္ထုတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ခ်စ္ျခင္းအား သိပၸံနည္းက် ကဗ်ာမဆန္စြာ ဖြင့္ဆိုမွဳအရ အခ်စ္ကို
ဦးေႏွာက္တြင္းရွိ ပံုရိပ္မ်ား၊ ေဟာ္မုန္းမ်ား၊ မ်ိဳးဗီဇ သေဘာတရားမ်ား
အရသာခံစားနားလည္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္။

အခ်စ္သစ္ကို ခံစားျခင္း၊ ခိုင္ျမဲေသာခ်စ္ျခင္း၊ အသဲကြဲျခင္းတို႔ႏွင့္
ပတ္သက္၍လည္း ဦးေႏွာက္မွ

ျဖစ္ပ်က္မွဳကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။ ခ်စ္ျခင္းခံစားမွဳ
ပတ္လမ္းေၾကာင္းဟုေခၚႏိုင္ေသာ ေသးငယ္ေသာ

ဧရိယာေလးခု ဦးေႏွာက္အတြင္းတြင္ရွိေၾကာင္း ေတြ ႔ ရွိခဲ့သည္။
ယင္းဧရိယာငယ္အား Ventral
tegmental area (VTA)ဟုေခၚေ၀ၚျပီး ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခံစားစဥ္
ယင္းဧရိယာအတြင္း လွဳပ္ရွားမွဳမ်ားကို ေလ့လာခဲ့သည္။ အခ်စ္ကိုခံစားကာစ လူမ်ားကို
၄င္းကို ခ်စ္ခင္သည္႔ သူ၏ပံုကို ျပသ၍ သံလိုက္စက္ကြင္းပံုေဖာ္ကိရိယာျဖင့္
စစ္ေဆးေသာ အခါ ယင္းဧရိယာ အတြင္း၌ ထြန္းလင္းလွဳပ္ရွားမွဳကို ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။
ႏွစ္၂၀ ၾကာခ်စ္ခင္မွဳ မပ်က္ေသးသည္႔သူမ်ားကိုလည္း ယင္းအတိုင္းစမ္းသပ္ခဲ့ရာ
VTA ဧရိယာအတြင္း
လွဳပ္ရွားထြန္းလင္းမွဳကို ေတြ႔ခဲ့ၾကရသည္။ ေနာက္ထပ္ေလ့လာမွဳ နယ္ပယ္တစ္ခုမွာ
မျပည္႔စံုေသးေသာ္လည္း ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေျပာႏိုင္သည္မွာ ခ်စ္ျခင္းသည္
ဦးေႏွာက္အတြင္း၌ ဓာတုေဗဒနည္းက် ေဆးသံုးစြဲသလို စြဲလမ္းတတ္သည့္
သေဘာရွိေၾကာင္းကို ေလ့လာႏိုင္ခဲ့သည္။

“႐ိုမန္တစ္ဆန္တဲ့ အခ်စ္ဆိုတာ ေဆးစြဲသလိုပါပဲ။ ေကာင္းရင္ေတာ့ တကယ့္ကို
အံံ့ၾသစရာေကာင္းတဲ့ စြဲလမ္းမွဳမ်ိဳးျဖစ္လာသလို အေျခအေနဆိုးရင္လည္း
တကယ့္ကိုေၾကာက္စရာေကာင္းတဲ့ စြဲလမ္းမွဳမ်ိဳး ျဖစ္လာပါတယ္” ဟု
သုေတသနတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည့္ ႐ုဂ်ာတကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡဟယ္လင္ဖစ္ရွာက ဆိုပါတယ္။

အသည္းကြဲသူမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေလ့လာရာတြင္လည္း ယင္းအတြက္ခံစားေနရသည္႔
ဦးေႏွာက္အတြင္း၌  ေဆစြဲသူမ်ား ေဆးကို ေတာင္းတေသာေၾကာင့္
ဦးေႏွာက္အတြင္းျဖစ္ေပၚသည္႔ လွဳပ္ရွားမွဳမ်ိဳးႏွင့္ တူေသာ အေျခအေနမ်ိဳးကို
ေတြ႔ခဲ့ရသည္။

“အသည္းကြဲတယ္ဆိုတဲ့ သူေတြမွာၾကေတာ့ တစ္စံုတစ္ရာကို ျပင္းျပင္းျပျပ ေတာင့္တတဲ့
ဆႏၵဆိုတာမ်ိဳးနဲ႔ တူတဲ့ ကိုကင္းဆြဲတဲ့ သူေတြ ေတာင့္တမွဳမ်ိဳးနဲ႔တူတဲ့
အေနအထားမ်ိဳး ဦးေႏွာက္မွာျဖစ္တာကို ေတြ ႔ခဲ့ ရပါတယ္” ဟု နယူေယာက္၊
အဲလ္ဘတ္အိုင္းစတုိ္င္းေဆးေကာလိပ္မွ အာ႐ံုေၾကာေဗဒပညာရွင္ လူစီဘေရာင္းက ဆိုသည္။

နယူးေယာက္ရွိ တကၠသိုလ္ေပါင္းစံုမွ ပညာရွင္မ်ား ပါ၀င္ေသာ အဖြဲ႔သည္ ႏွစ္၂၀ႏွင့္
အထက္ ကြဲကြာျခင္းမရွိဘဲ အတူတကြ ေနလာၾကေသာ စံုတြဲမ်ား၊ ၾကင္စဦး
ဇနီးေမာင္ႏွံမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ျခင္း

ျဖစ္သည္။ ႏွစ္၂၀ ႏွင့္ အထက္လက္တြဲခဲ့ သူမ်ား၌မူ ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာ
ခံစားမွဳေပၚလာပါက ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ VTA ဧရိယာအတြင္း ထြန္းလင္းမွဳအျပင္ Ventral
pallidum ႏွင့္ Raphe nucleus ဟုေခၚသည္႔ ဧရိယာႏွစ္ခုအတြင္း၌ပါ ထြန္းလင္းမွဳကို
ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ ယင္းဧရိယာမ်ားသည္ စိတ္ဖိစီးမွဳကို ေျပေလ်ာ့ေစျပီး စိတ္ကို
တည္ျငိမ္ေစေသာ ေဟာ္မုန္းမ်ားထြက္ရွိသည္႔ ေနရာလည္းျဖစ္ကာ အနိမ့္စား
ေပ်ာ္ရႊင္မွဳကိုပါ ေပးစြမ္းႏိိုင္သည္ဟု ေတြ႔ရွိခဲ့ၾကသည္။ ယခုေတြ႔ရွိမွဳေၾကာင့္
ဦးေႏွာက္အတြင္းရွိ အခ်စ္ခံစားမွဳ ပတ္လမ္းလွဳပ္ရွားမွဳမ်ား ဆက္ရွိေနေရးအတြက္
နည္းနာမ်ားကိုပါ ပိုမိုသိနားလည္ရေၾကာင္း ပညာရွင္မ်ားက ေျပာသည္။

သုေတသနတြင္ပါ၀င္ခဲ့သည္႔ အတၱလႏၱရွိ အီမိုရီတကၠသိုလ္၊ ယာကီးစ္အမ်ိဳးသား
ပ႐ိုင္းမိတ္သုေတသနဌာနမွ လယ္ရီယန္းက “ဒီဆက္ဆံေရးဒီျဖစ္စဥ္ကို ရခ်င္ရင္
အခ်စ္ခံစားမွဳကို
လံွဳေဆာ္တဲ့ ေမာ္လီက်ဴးေတြထုတ္ေပးတဲ့ အျပဳအမူမ်ိဳးေတြ လိုမွာပါ”ဟု သံုးသပ္သည္။
“ကၽြန္ေတာ့မိန္းမက ေျပာတာေတာ့ ပန္းေပးတာလည္း အလုပ္ျဖစ္တယ္ဆိုပဲ။
သိပၸံပညာရွင္တစ္ေယာက္ အေနနဲ႔ေတာ့ ေျပာရခတ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါကလည္း သက္ေရာက္မွဳ
ရွိေကာင္းရွိမွာ ေပါ့ေလ” ဟု ယန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref:AP, WeeklyEleven

Ok! ေနာက္မွပဲ။

မင္းကို ခင္တဲ့.

KG, kaung@gmail.com

www.groups.google.com/group/a_lin_say_ta_mum

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

One response to “ခ်စ္ျခင္း၏ ကဗ်ာဆန္ေသာ ဖြင့္ဆိုမွဳအား သိပၸံပညာရွင္မ်ားခ်ိဳးဖ်က္

  • hurtheart

    အဲဒါဆုိရင္ အခ်စ္ကဘာလဲဗ်ာ တကယ္မသိေတာ့ဘူး ကူညီၾကပါဦး ရူးေတာ့မယ္ လူတစ္ေယာက္ကို အခ်ိန္တိုင္းနီးပါးသတိရေနတာဟာ အခ်စ္လား မဟုတ္ေလာက္ဘူးေနာ္ အဲဒါ သတိရတာပဲျဖစ္မယ္ ေမ့လို့ ရတယ္ ဆုိတာေတြရွိတယ္ ေမ့ရမွေတာ့ အဲ့ဒါအခ်စ္မဟုတ္ေလာက္ဘူး ျပီးေတာ့ မိဘ ေတြကုိ ေၾကာက္လုိ့ မခ်စ္ရဲတာဆိုတာေကာ ျဖစ္နုိင္လား

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: