ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္


ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္

” ခံစားခ်က္ဆိုတာ ဖန္တီးယူလို႔ရတယ္ ဆိုတာကို ေထာက္ခံပါသလား ” လို႔ ကၽြန္ေတာ္ေျပာလိုက္ေတာ့ ကန္႔ကြက္မဲ ေပးၾကတာကေတာ့ မိန္းကေလးသူငယ္ခ်င္းအားလံုးကပါပဲ။ ဖန္တီးယူထားတဲ့ ခံစားခ်က္က ခံစားခ်က္ အစစ္မဟုတ္ဘူးလို႔ သူတို႔က ျပန္ေျပာၾကပါတယ္။ ဟုတ္ပါတယ္။ ဖန္တီးယူတယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ ႔ အဓိပၸါယ္ကို္ယ္က ခံစားခ်က္နဲ႔ ဆက္စပ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး။ ဖန္တီးယူတယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးရဲ ႔ အဓိပၸါယ္မွာ တန္ခိုးရွင္တစ္ေယာက္က လုပ္လိုက္သလိုမ်ိဳး အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ေနလို႔ပါ။ ကၽြန္ေတာ့ရဲ ႔ ေမးခြန္းက မွားသြားတာပါ။ ဒါဆိုရင္ခံစားခ်က္ဆိုတာ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာသလဲ။

” ခံစားခ်က္ဆိုတာ တည္ေဆာက္ယူရတာပါ၊ တည္ေဆာက္ယူထားတာပါ၊ တည္ေဆာက္ယူေနတာပါ။ ”

ဒီေနရာမွာ ခံစားခ်က္ဆိုတာ မိမိရဲ ႔ခံစားခ်က္ကိုသာ ဆိုလိုတာပါ။ အျခားသူတစ္ဦး ဦးရဲ ႔ ခံစားခ်က္ ကို မဆိုလိုပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ ႔ခံစားခ်က္ဆိုတာ ကိုယ္ကိုတိုင္တည္ေဆာက္ယူရတာ၊ တည္ေဆာက္ေနတာပါ။ အတိတ္တုန္းကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ ခံစားခ်က္ေတြကို တည္ေဆာက္လာခဲ့ၾကတယ္၊ အခ်ိဳ ႔ ခံစားခ်က္ေတြက အတိတ္မွာပဲ က်န္ေနခဲ့ၾကတယ္။ အခ်ိဳ ႔ ကေတာ့ ပစၥဳပၸန္ အခုလက္ရွိအခ်ိ္န္ အထိ တည္ေဆာက္ေနဆဲပဲ။ အခ်ိဳ ႔ကလည္း အနာဂတ္ အထိ တည္ေဆာက္ယူျဖစ္သလို၊ အခ်ိဳ ႔ ကေတာ့ အနာဂတ္ၾကေတာ့မွပဲ တည္ေဆာက္ယူဦးမွာပါ။

သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္က ေျပာပါတယ္။ တခါတေလ တခ်ိဳ ႔ ခံစားခ်က္ေတြက ႐ုတ္တရက္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တယ္။ အဲလိုျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္ကို ေရာ တည္ေဆာက္ယူထားတာလို႔ ဆိုႏိုင္သလားတဲ့။ သူေပးတဲ့ ဥပမာက သူက သူ႔ သူငယ္ခ်င္းကို အရမ္းခင္တယ္၊ သူငယ္ခ်င္းကို ေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေျပာတာကို သူငယ္ခ်င္းက ျပန္ေျပာလိုက္တဲ့ စကားတစ္ခြန္းက သူ႔ကို ႐ုတ္တရက္ ၀မ္းနည္းသြားေစတယ္။ အဲဒီလို ခံစားခ်က္ၾကေတာ့ တည္ေဆာက္ယူတာ ဟုတ္ပါဦးမလား လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ယူထားတဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ သူကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္ယူထား တဲ့ ခံစားခ်က္တစ္ခုပါပဲ။ သူဟာအဲဒီသူငယ္ခ်င္းကို အရမ္းခင္တယ္ လို႔ သူကိုယ္တိုင္သက္မွတ္ထားတယ္။ သူကိုယ္သူ သူ႔သူငယ္ခ်င္းကို ေကာင္းေစခ်င္တဲ့ သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ သူကိုယ္တုိင္ သက္မွတ္ထားတယ္။ သူေျပာတဲ့ စကားဟာ ေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေျပာတာလို႔ သူကိုယ္တိုင္ သက္မွတ္ထားတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေကာင္းေစခ်င္လို႔ ေျပာတဲ့ စကားတစ္ခုကို သူ႔ သူငယ္ခ်င္းက သူ႔ကို ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ေက်းဇူးတင္စြာနဲ႔ နားေထာင္လိုက္နာလိမ့္မယ္လို႔ သူ႔ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကို သူကိုယ္တိုင္ သက္မွတ္ထားတယ္။ ေမွ်ာ္လင့္ထားခ်က္ေတြ ျဖစ္မလာရင္ ၀မ္းနည္းမယ္လို႔ သူကိုယ္တိုင္ သက္မွတ္ထားတယ္။ (ဒါကေတာ့ သူဒီသူငယ္ခ်င္းကို ေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာ သက္မွတ္ထားတာ မဟုတ္ပဲ သူဘ၀တစ္ေလ်ာက္မွာ မသိစိတ္က သက္မွတ္လာတဲ့ သက္မွတ္ခ်က္လို႔ ဆိုႏိုင္ပါတယ္။) ဒီလိုနဲ႔ ပဲ သူကိုယ္တိုင္ သက္မွတ္ တည္ေဆာက္လာတဲ့ အရာေတြကေန ၀မ္းနည္းမႈကို သူကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ယူသြားတာပါ။ ဒီေနရာမွာ သူ႔သူငယ္ခ်င္းက ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ နားေထာင္ လိုက္နာမယ္ဆိုရင္ သူ သက္မွတ္ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ အရာေတြကေန ေက်နပ္ပီတိမႈ ဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္ကို သူကိုယ္တိုင္ တည္ေဆာက္ယူျဖစ္ ဦးမွာပါ။

တည္ေဆာက္ယူတယ္၊ တည္ေဆာက္ထားတာ ဆိုတဲ့ စကားလံုးေတြရဲ ႔အဓိပၸါယ္ကို ဖန္တီးယူတာနဲ႔ မွားယြင္း ယူဆျပီး ခံစားခ်က္ကို ဘယ္လို တည္ေဆာက္ယူလို႔ ရမလဲလို႔ ေမးတဲ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ရွိပါတယ္။ အေျဖကေတာ့ ခံစားခ်က္ကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ယူရမယ္ဆိုတဲ့ ပံုေသနည္း မရွိပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ ခံစားခ်က္ဆိုတာ ခ်က္ခ်င္းတည္ေဆာက္ယူလို႔ ရတာရွိသလို ျဖည္းျဖည္းခ်င္း တည္ေဆာက္ယူရတာမ်ိဳးလည္းရွိပါတယ္။

လူတစ္ဦးဟာ ေမြးဖြားလာကတည္းက သူ႔ရဲ ႔ ကိုယ္ပိုင္ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို ဦးေႏွာက္မွာ သိုေလွာင္ထားပါတယ္။ ပစၥဳပၸန္မွာလည္း အသစ္အသစ္ေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို သိုေလွာင္ေနတုန္းပါပဲ။ အေဟာင္းေတြကို လည္း ျပင္ဆင္ေနၾကပါတယ္။ အနာဂတ္မွာလည္း ဆက္ျပီးေတာ့ သိုေလွာင္ေနဦးမွာပါပဲ။ ျပင္ဆင္ေနဦးမွာပါပဲ။ ဘယ္လို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြလည္း ဆိုရင္ ဘာသာစကားေတြကို နားမလည္ခင္ ကေလးဘ၀ကတည္းက သိုေလွာင္သိမ္းဆည္းတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကေတာ့ ျမင္ရတာေတြကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုပါတယ္။

ကေလးတစ္ေယာက္ပထမဦးဆံုးျမင္ရတဲ့ အရာကဘာလို႔ထင္ပါသလဲ။ ”အျပံဳး”ပါ။ ကေလးအားလံုးလို႔ မဆိုသာေပမယ့္ ကေလးအမ်ားစုျမင္ရတာကေတာ့ အျပံဳးျဖစ္လိမ့္မယ္လို႔ ယံုၾကည္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူသားေတြအားလံုးနီးပါး ရဲ ႔ အသိဥာဏ္မွာ အျပံဳး ဆိုတာ ”အသိအမွတ္ျပဳ ၾကိဳဆိုမႈခံရျခင္း” ဆိုတဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္တစ္ခု အတူတူရွိေနၾကတာပါ။ အဲလိုပဲ အျခားေသာ အျမင္၊ အၾကား အသံေတြကို လည္း စတင္ျပီးေတာ့ အဓိပၸါယ္ သက္မွတ္ပါေတာ့တယ္။ ဘာသာစကားေတြ တတ္ကၽြမ္းလာေတာ့ အဲဒီ ဘာသာစကားေတြ အေပၚမူတည္ျပီးေတာ့ ထပ္ျပီး က်ယ္ျပန္႔တဲ့ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ေတြကို တည္ေဆာက္ပါေတာ့တယ္။

ဒီလိုမ်ိဳး ကိုယ္ကိုတိုင္အဓိပၸါယ္ေတြဖြင့္ဆိုတည္ေဆာက္ျပီး ကိုယ့္ရဲ ႔ခံစားခ်က္ေတြကို တည္ေဆာက္ယူထားတာပါလို႔ ေျပာေတာ့ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ သူက သူလိုခ်င္တဲ့ ခ်စ္သူကို ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္ ဆိုျပီး သက္မွတ္ခ်က္ေတြကို သူသက္မွတ္ထားတယ္။ အဲဒီသက္မွတ္ခ်က္ေတြရွိတဲ့ သူကိုမွ ခ်စ္သူ ထားမယ္လို႕ သူသက္မွတ္ထားတယ္။ သူ႔ကို ခ်စ္ခြင့္ပန္တဲံ လူတစ္ေယာက္ အဲဒီသက္မွတ္ခ်က္ေတြရွိေပမယ့္ သူမခ်စ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီသက္မွတ္ခ်က္ေတြ မရွိေပမယ့္ လည္း အခုသူ႔ ခ်စ္သူကို သူခ်စ္တယ္။ သူ႔ ခ်စ္သူကို အဲဒီလို ဦးေႏွာက္နဲ႔ သက္မွတ္ထားေပမယ့္ အဲဒီသက္မွတ္ခ်က္အတိုင္း သူ မလိုက္နာႏိုင္ဘူးျဖစ္ေနတာကေရာ ခံစားခ်က္ဆိုတာ တည္ေဆာက္ယူလို႔ ရတယ္ လို႔ ဆိုႏိုင္ပါဦးမလား လို႔ ေျပာပါတယ္။

ဟုတ္ပါတယ္ လို႔ပဲ ေျပာရပါမယ္။ သူကိုယ္တိုင္ သူ႔ရဲ ႔မသိစိတ္ကေနျပီး တည္ေဆာက္ယူလုိက္တာကို မသိလုိက္တာပဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အတိတ္က ျဖစ္တည္ တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ခံစားခ်က္ေတြ၊ ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္တည္ တည္ေဆာက္ေနတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြေပၚမွာ မူတည္ျပီး သူ႔ရဲ ႔ ခ်စ္စိတ္ကို တည္ေဆာက္ယူသြားတာပါပဲ။  သိစိတ္က သူ႔ရဲ ႔ ခ်စ္သူရဲ ႔ပံုစံကို သက္မွတ္ထားေပမယ့္ မသိစိတ္ရဲ ႔လႊမ္းမိုးမႈ၊ မသိစိတ္က တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ခံႏိုင္စြမ္း မရွိတဲ့ အဆံုးမွာ သိစိတ္နဲ႔ ခံစားခ်က္ကို မတည္ေဆာက္ႏိုင္ေတာ့ပဲ၊ မသိစိတ္ရဲ ႔တည္ေဆာက္မႈကို ခံလုိက္ရတာလို႔ ဆိုႏို္င္ပါတယ္။ သိစိတ္၊ မသိစိတ္လို႔ ခြဲျခားေျပာေနေပမယ့္ ႏွစ္ခုစလံုးက ကိုယ့္ရဲ ႔ စိတ္ပါပဲ။

ဟုတ္ပါတယ္။ လူေတြဟာ သံသရာမွာ က်င္လည္ေနၾကတာ အေတာ္ေလးကို ၾကာၾကပါျပီ။ အဲဒီလို က်င္လည္ ေနၾကတဲ့ လူတစ္ဦးခ်င္းစီမွာ သူတို႔ကုိယ္ပုိင္ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံေတြရွိၾကပါတယ္။ လူတစ္ဦးဟာ သူက်င္လည္ခဲ့ တဲ့ ဘ၀ဘ၀ေတြက ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံေတြကို အေျချပဳျပီး အခုဘ၀မွာ ဆက္ျပီးေတာ့ သူ႔ရဲ ႔ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံ ကို တည္ေဆာက္ပါတယ္။ တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ကုသိုလ္ကံ၊ အကုသိုလ္ကံ ေပၚမွာမူတည္ျပီး တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ယခုလက္ရွိ ဘ၀မွာ တူညီႏိုင္ၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သူေျပာသလို သူ႔ခ်စ္သူကို ခ်စ္ရမယ့္ ကံကသူ႔စီမွာ ပါလာပါတယ္။ သူဒီဘ၀မွာ တည္ေဆာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ခ်င္မွျဖစ္မယ္၊ ဘ၀အဆက္ဆက္က တည္ေဆာက္ခဲ့တဲ့ သူ႔ရဲ ႔ ကံတရားအတိုင္းပဲ သူက သူ႔ခ်စ္သူကို ခံစားခ်က္တည္ေဆာက္လာျပီး ခ်စ္သြားတာပါ။ ဒါကို ဖူးစာလို႔ ဆိုၾကပါတယ္။ သူ႔ရဲ ႔ အတိတ္က တည္ေဆာက္လာတဲ့ အတိုင္းသူျဖစ္သြားတာပါ။ တခ်ိဳ ႔ ေတြဆိုရင္ အလြန္ကို ပဲ ဆိုးသြမ္းတဲ့ သူေတြကို အိမ္ေထာင္ဖက္အျဖစ္ ခံစားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါဟာလည္း သူ႔ရဲ ႔ အတိတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့တ့ဲ ကံတရားရဲ ႔ ေရာင္ျပန္ဟတ္မႈပါပဲ။

ဒါဆိုရင္ အတိတ္က တည္ေဆာက္ခဲ့မိတဲ့ အတိုင္း တေသြမသိမ္း ျဖစ္ေတာ့မွာလား။ မဟုတ္ပါဘူး။ ပစၥဳပၸန္ကို ပိုင္ဆိုင္တာ ကိုယ္ကိုတိုင္ပါပဲ။ ပစၥဳပၸန္မွာ ျဖစ္တည္မယ့္ အရာအားလံုးကို ကိုယ္ကသာ ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ္ကိုတိုင္ စီမံခန္႔ခြဲလို႔ ရပါတယ္။ ဒါဆို ဘယ္လိုခန္႔ခြဲမလဲ။ အသိ၊ သတိ ဆိုတဲ့ ဦးေက်ာ္ဟိန္းေျပာတဲ့ စကားနဲ႔ပဲေျပာပါမယ္။ ဒါဟာ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ထားရွိခဲ့တဲ့ တရားပါပဲ။ ကိုယ္ဘာျဖစ္ေနတယ္ ဘာလုပ္ေနတယ္ ဆိုတာကို သိစြမ္းႏိုင္တဲ့ ပညာ သတိ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဆိုရင္ ကိုယ့္ကို ကိုယ္ စီမံခန္႔ခြဲ ႏိုင္ပါျပီ။

ဒါေပမယ့္ အဲဒီလို ခံစားခ်က္ေတြကို အသိ၊ သတိၾကီးနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲေနရင္ ဘယ္လိုလုပ္ ခံစားခ်က္က အသက္ပါေတာ့မလဲလို႔ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ကေျပာပါတယ္။ ဦးေႏွာက္နဲ႔ ဆံုးျဖတ္ျပီး လုပ္မွေတာ့ ခံစားခ်က္ အစစ္အမွန္ဘယ္ဟုတ္ပါေတာ့မလဲလို႔ ေျပာတယ္။ ႏွလံုးသားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္မွသာ ခံစားခ်က္ အစစ္အမွန္လို႔ ေျပာရမွာ ေပါ့လို႔ ေျပာပါတယ္။

ႏွလံုးသားနဲ႔ ဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတဲ့ စကားလံုးကို တီထြင္ခဲ့တဲ့ သူဟာ ဦးေႏွာက္နဲ႔ စဥ္းစားျပီး တီထြင္ခဲ့တာပါ။ စဥ္းစားဆံုးျဖတ္တယ္ဆိုတာ ဦးေႏွာက္ကပဲ လုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ႏွလံုးသား ဆိုတဲ့ စကားလံုးကိုေတာ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ဖြဲ႔ႏြဲ႔တဲ့ အခါမွာ ဦးေႏွာက္ဆိုတဲ့ စကားလံုးအစား ႏႈးညံ႔သိမ္႔ေမြ႔မႈ ရွိတယ္ ဆိုျပီး သံုးႏႈန္းၾကပါတယ္။

အဓိကအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္ဆိုလိုခ်င္တာက ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခံစားတာ၊ ႏွလံုးသားနဲ႔ ခံစားတာကို ျငင္းခံုခ်င္တာ မဟုတ္ပါဘူး။ လူသားေတြ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ေလ့လာျပီး လူသားေတြအေနနဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ကို ဘယ္လို သေဘာထား သက္မွတ္ၾကသလဲဆိုတာကို သုေတသန ေသးေသးေလးလုပ္ၾကည္႔ခ်င္တာက အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္လို႔ ေျပာႏိုင္ပါတယ္။

ခံစားခ်က္ေတြအေၾကာင္း ေျပာၾကရင္ ခံစားခ်က္ဆိုတာ

၁) အျခားသူ တစ္ဦးဦး၊ တစ္စံုတစ္ခုေၾကာင့္ မိမိတြင္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္တြင္း လႈပ္ရွားမႈတစ္မ်ိဳး

၂) မိမိရဲ ႔ ႐ုပ္ခႏၶာၾကီးရဲ ႔ေဖာက္လႊဲ ေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ စိတ္တြင္း လႈပ္ရွားမႈတစ္မ်ိဳး

လို႔ ဆိုလိုႏိုင္ပါတယ္။

အဲဒီမွာ ကၽြန္ေတာ္ေတြ႔ရွိခ်က္အေနနဲ႔ ခံစားတယ္ဆိုတာ ဥေပကၡာတရားနဲ႔ ခံစားျခင္းသည္သာ အေကာင္းဆံုး ဆိုတာကို သိရွိခဲ့ရပါတယ္။ ကိုယ္တိုင္ ခံစားခ်က္ တစ္ခုျပီး တစ္ခု ႏွစ္ရွည္လမ်ား တည္ေဆာက္ယူၾကည္႔တယ္။ အသိ သတိ ကပ္ၾကည္႔တယ္ ၊ အသိ သတိေတြကို လႊတ္ျပီး ခံစားၾကည္႔တယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳး စမ္းသပ္ၾကည္႔ခဲ့ပါတယ္။ အခုအခ်ိန္မွာ သိရွိခဲ့ရတာကေတာ့ ဘယ္လို ခံစားခ်က္မ်ိဳးပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဥေပကၡာတရားနဲ႔သာ ခံစားမယ္ဆိုရင္ တကယ္ကို ပဲ ခံစားခ်က္က မြန္ျမတ္ပါတယ္။

ဥေပကၡာတရားဆိုတာ မိမိခံစားတဲ့ အတိုင္း၊ ျဖစ္ေစခ်င္တဲ့အတိုင္း အရာရာသည္ ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္မည္၊ မျဖစ္ခ်င္မျဖစ္ အားလံုးသည္ သူ႔သေဘာသူေဆာင္ကာ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္ကို သိရွိျခင္းလို႔ သေဘာေပါက္ထားပါတယ္။

လူသားေတြ အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ခံစားခ်က္ေတြရဲ ႔ အႏိုင္ယူျခင္းကို ခံၾကရပါတယ္။ ဒါဟာ ခံစားခ်က္ကို မခံစားတတ္လို႔ပါပဲ။ ခံစားခ်က္ေတြကို ခံစားတတ္သြားရင္ ခံစားခ်က္ရဲ ႔ အႏိုင္ယူတာကို ခံရေတာ့မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သာမန္လူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ခံစားခ်က္ေတြကို ထိန္းသိမ္း စီမံဖို႔ရာ အလြန္ကိုပဲ ခက္ခဲပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ မျဖစ္ႏိုင္တာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။  ခံစားခ်က္ေတြကို တည္ေဆာက္တဲ့ ေနရာမွာ ဥေပကၡာတရားနဲ႔ သာ တည္ေဆာက္ႏိုင္မယ္၊ ျဖစ္ေပၚလာတဲ့ ခံစားခ်က္ေတြကို ဥေပကၡာတရားနဲ႔ သာခံစားမယ္ဆိုရင္ ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ခံစားရမွာ မဟုတ္ေတာ့ပဲ ခံစားခ်က္ကို ခံစားတတ္လာမွာပါ။

ေကာင္းျမတ္ထြန္း ေရးသားတင္ျပသည္။

၂၀၁၀၊ ဒုတိယလ၊ ၈ ရက္

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

3 responses to “ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ခံစားခ်က္

 • waimoeaung

  Very Good
  I like this message

 • Anonymous

  ရွင္းထားတာ ေတာ္ေတာ္ေလးေကာင္းတယ္ .. post ေတြကို comment ေပးေလ့ေတာ့မရွိဘူး .. ဒီ post ကေတာ့ ခံယူထားတာ ေတာ္ေတာ္ေလးတိုက္ဆိုင္တာရယ္ .. ေတာ္ေတာ္ေလးသေဘာက်သြားလို႕ .. ဒါေပမဲ့ .. ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေတာ့ ဘ၀င္မက်ျဖစ္ေနတယ္ .. ဘယ္အပိုင္းကိုလဲ . ဘယ္စာသားကိုလဲ ဆိုတာ ေသခ်ာ စဥ္းစားၿပီး . ႀကံဳၾကိဳက္ရင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ debate လုပ္ခ်င္ပါေသးတယ္..

  • KaungGyi

   ဟုတ္ကဲ့ အခုလိုေျပာျပေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ၾကံဳၾကိဳက္ရင္လည္း debate လုပ္ေပးပါဦးဗ်…..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: