ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔


မတ္လ ၈ ရက္ေန႔ဟာ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဆိုတာကို သိတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံကလူေတြ အမ်ားၾကီးရွိမယ္ မထင္ပါဘူး။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာက သီးသန္႔ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးေန႔ ဆိုျပီး သက္မွတ္ထားတာေၾကာင့္လည္း ပါမယ္ ထင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာႏိုင္ငံလည္း ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအ၀ိုင္းကဆိုေတာ့ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ကို အသိအမွတ္ျပဳ ဂုဏ္ျပဳသင့္ပါတယ္။


ယေန႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာတင္မက ကမၻာမွာပါ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တန္းတူညီမွ် အခြင့္အေရးရေရးကို ၾကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနၾကေပမယ့္ အခ်ိဳ ႔ေနရာေတြမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး မရႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။ မရယူႏိုင္ၾကေသးပါဘူး။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔မွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအေၾကာင္းစဥ္းစားမိပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြကို ေရွး႐ိုးအယူအဆေတြက ခ်ဳပ္ကိုင္ထားသလို ျဖစ္ေနျပီး သာတူညီမွ် အခြင့္အေရး မရႏိုင္သလို ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ စဥ္းစားၾကည္႔မိေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္တိုင္ကိုယ္က ဒီ အခြင့္အေရးကို မလိုခ်င္ၾကတာလား လို႔ စဥ္းစားမိပါတယ္။


ဒီေနရာမွာ အမ်ိဳးသမီးေတြအားလံုးကို မဆိုလိုပဲ အခ်ိဳ ႔အမ်ိဳးသမီးေတြကေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းႏိုင္ ၾကိဳးစားႏိုင္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အမ်ိဳးသမီး အေတာ္မ်ားမ်ားက ေတာ့ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ သာတူညီမွ်ျဖစ္ေရး၊ က်ားမခြဲျခား မဆက္ဆံေရး ဆိုတာေတြက မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး၊ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ဘူးလို႔ ယံုၾကည္ေနၾကတဲ့ သူေတြကမ်ားပါတယ္။


ဒီလို ေျပာၾကတဲ့ အခါမွာ အခ်ိဳ ႔ကေတာ့ မိန္းကေလးဆိုတာ ပတ္၀န္းက်င္ကို ဂ႐ုစိုက္ရတယ္၊ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အျပဳအမူမွားရင္ ပတ္၀န္းက်င္ရဲ ႔ ကဲ့ရဲ ႔တာကို ခံရတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ က်ားမ တန္းတူ အခြင့္အေရးဆိုတာ မျဖစ္ႏိုင္ဘူးလို႔ ေျပာၾကတဲ့ သူေတြလည္းရွိပါတယ္။ သူတို႔ ေပးတဲ့ ဥပမာ တစ္ခုက မိန္းကေလး တစ္ေယာက္က သူခ်စ္တဲ့ သူကို ခ်စ္ပါတယ္ လို႔ ေျပာလို႔ မရဘူး၊ ပတ္၀န္းက်င္က ကဲ့ရဲ ႔မယ္ လို႔ ေျပာပါတယ္။


ဒါေပမယ့္ တန္းတူ အခြင့္ အေရးကို စဥ္းစားရင္ ဒီလို က်င္းေျမာင္းတဲ့ ႐ႈေထာင့္တစ္မ်ိဳးတည္းကေန ၾကည္႔လို႔ အဆင္မေျပႏိုင္ပါဘူး။ တခ်ိဳ ႔႐ႈေထာင့္ေတြဟာ က်ားမကြဲေနတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ဘယ္လိုမွ အဆင္မေျပႏိုင္တာေတြလည္း ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာ ကိုယ္၀န္ေဆာင္တာ၊ စသျဖင့္ က်ားမ သဘာ၀ကြဲျပား ျခားနားခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားၾကီး ရွိတာပါပဲ။


ဒါေပမယ့္ အခ်ိဳ ႔ အခ်က္ေတြကေတာ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲယူလို႔ ရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ မႈေတြကလည္း အမ်ိဳးသမီးေတြ ကိုယ္တိုင္က လုပ္ယူရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲ က်ားမတန္းတူ မခြဲျခားေရးေတြ ေၾကြးေက်ာ္ေနလဲ အမ်ိဳးသမီးထုၾကီးကသာ ၾကိဳးစား မလုပ္ယူရင္ ဘာမွ ျဖစ္လာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။


ဒီေန႔ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အရမ္းကို ၾကိဳးစားပါတယ္။ ဒီေန႔ အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ ပညာတတ္ အသိုင္းအ၀ုိင္းမွာ ဆိုရင္ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အေတာ္ကို မ်ားပါတယ္။ ဟိုးအရင္တုန္းက လုပ္အားနဲ႔ ခြန္အားကို အေလးေပးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြမ်ားခဲ့တဲ့ အခ်ိန္အခါတုန္းကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ ဘယ္လိုမွ လုိက္မွီလို႔ မရခဲ့ေပမယ့္။ ဒီေန႔ေခတ္ အသိပညာေခတ္မွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ အမ်ိဳးသားေတြနဲ႔ အတူ အလုပ္လုပ္ႏိုင္လာပါျပီ။ အသိပညာ အဓိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြမွာ အခ်ိဳ ႔အမ်ိဳးသမီးေတြဆိုရင္ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းေနရာေတြမွာေတာင္ ဦးစီးျပီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ေနၾကပါျပီ။ ဒါ့ေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္လို႔ ေျပာတာပါ။


ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုးစဥ္းစားလို႔ ရတာကေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား က်ားမခြဲျခားမႈကို တုိက္ဖ်က္ခ်င္ရင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား တစ္ဦးခ်င္းစီမွာ တာ၀န္ရွိျပီး တစ္ဦးခ်င္းစီက တာ၀န္ယူ ေက်ာ္လႊားရမွာပဲ ျဖစ္တယ္လို႔ သံုးသပ္မိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီသံုးသပ္ခ်က္က အမ်ိဳးသမီးထုမွာတင္ မဟုတ္ပါဘူး။ က်ားမမေရြး ကိုယ့္ရဲ ႔ လမ္းကို ကိုယ္ကိုတိုင္ တာ၀န္ယူ ေဖာက္လုပ္ရမွာ ျဖစ္လို႔ ကိုယ္ေဖာက္တဲ့ လမ္းကို ကိုယ္ကိုတိုင္ ေရြးခ်ယ္ျပီး ကိုယ္ေဖာက္တဲ့ လမ္းကို ကိုယ္ေလွ်ာက္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။


ဒါေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အမ်ိဳးသမီးသမီးမ်ားေန႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံက အမ်ိဳးသမီးေတြကို ၾကိဳးစားၾကပါလို႔ အားေပးစကား ေျပာၾကားရင္းန႔ဲ အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔မွာ ၾကိဳးစားေနၾကတဲ့ ျမန္မာအမ်ိဳးသမီးမ်ားကို ဂုဏ္ျပဳအပ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေသခ်ာတာကေတာ့ ျမန္မာ အမ်ိဳးသမီးေတြဟာ ၾကိဳးစားေနၾကပါတယ္ ဆိုတာ မယံုႏိုင္စရာ လံုး၀မရွိပါဘူး ဆုိတာပါပဲ။ျပီးေတာ့ က်ိတ္က်ိတ္ျပီး ေတာင္းတဲ့ ဆုေတြလည္း ျပည္႔ၾကပါေစေပါ့။

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: