မည္သည့္အခါမွ် သင့္အထက္အရာရွိကို မေျပာသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာ (၇)ခု


I just read this post from a_lin_say_ta_mum and like it and copy it to my site. enjoy it.
http://groups.google.com/group/a_lin_say_ta_mum/browse_thread/thread/4fa1a528506eb0a9#

1.“ဒီဟာက ကြ်န္ေတာ့္နဲ႔ ဆိုင္တဲ့အလုပ္မဟုတ္ဘူး။”
ဤစကားကို မိမိ၏ အထက္အရာရိွအား မည္သည့္အခါမွ် မေျပာသင့္ေပ။ မည္သည့္ အလုပ္တြင္မဆို မိမိႏွင့္ မသက္ဆိုင္ေသာ္လည္း အေျခအေန၊ အခ်ိန္အခါ လိုအပ္ခ်က္အရ လုပ္ၾကရသည္မ်ားရွိသည္။ ထိုသို႔ တာဝန္ေပးအပ္လာသည္ကို ျငင္းဆန္လွ်င္ မိမိကိုယ္ တာဝန္ မသိတတ္သူ၊ အဖြဲ႔အတြက္ အေလးမထားသူဟု သတ္မွတ္သြားတာကို ခံရေပလိမ့္မည္။ ထိုအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အတတ္ႏိုင္ဆံုး၊ စိတ္ေရာ ကိုယ္ပါ ဝိုင္းဝန္း လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ မိမိ တတ္ကြ်မ္းေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ မလုပ္ႏိုင္ေသာ ကိစၥျဖစ္လွ်င္မူ မည္သူက ထိုအရည္အခ်င္းႏွင့္ ျပည့္စံုသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ထိုသူကို တာဝန္ေပးသင့္ၿပီး မိမိကလည္း လိုအပ္သည္မ်ားအားလံုးကို လိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္မည့္အေၾကာင္းကို အထက္မွ
တာဝန္ခံအား ေဆြးေႏြးသင့္သည္။ သို႔မွသာ မိမိသည္ တာဝန္ လက္ေရွာင္လိုသူ မဟုတ္ပဲ အဖြဲ႔အတြက္ လုိအပ္ေသာ အလုပ္မ်ားကုိ မိသားစုစိတ္ဓါတ္ႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းလုပ္မည့္သူဟု အသိအမွတ္ျပဳ ခံရေပလိမ့္မည္။

2. “ဒီဟာက ကြ်န္ေတာ့္ျပႆနာ မဟုတ္ဘူး။”
ဤသို႔ေျပာလွ်င္ မိမိကအလုပ္ကိုမိမိ အလုပ္ဟု သေဘာမထားပဲ ကိုယ္က်ိဳးအတြက္သာ လုပ္ေနသူဟု သတ္မွတ္ခံရမည္မွာ အမွန္ျဖစ္သည္။ ျပႆနာကို ဝိုင္းဝန္း အေျဖရွာ၍ ရွင္းလင္းႏိုင္ေအာင္ လုပ္သင့္သည္။ သို႔မွသာ လူတိုင္းက မိမိကိုယ္ ထိုလုပ္ငန္း၏ မိသားစုဝင္အျဖစ္
အသိအမွတ္ျပဳၿပီး တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ အခြင့္အလမ္း ပိုေပးခ်င္လာစိတ္ ရိွေစမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ္ႏွင့္ မဆိုင္သကဲ့သုိ႔ သတ္မွတ္ေသာ သူမ်ားကို မည္သူမွ် ေရရွည္ ဆက္ဆံလိုစိတ္ မရိွၾကေပ။ အားလုံး၏ ျပႆနာသည္ မိမိ၏ ျပႆနာကဲ့သုိ႔ ၀ိုင္းဝန္းေျဖရွင္းသူကို အမ်ားကလည္း မည္သည့္အခါတြင္မွ် ျပစ္ပယ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ အားလံုး၏ ျပႆနာသည္ မိမိ၏ ျပႆနာလည္း ျဖစ္သည္။

3. “ဒါ ကြ်န္ေတာ့္အျပစ္ မဟုတ္ဘူး။”
ထိုသို႔ ျငင္းဆိုသူမ်ားကို တာဝန္ခြဲေဝ သိတတ္စိတ္ မရွိသူဟု သတ္မွတ္ေလ့ ရွိၾကသည္။ အသိစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ အျပစ္ႏွင့္ ဆံုးရႈံးမႈရလာဒ္ကို ခြဲေဝ တာဝန္ခံၾကျခင္းျဖင့္ အားလံုးႏွင့္ မိမိသည္ အတူတူ တာဝန္ခံတတ္သည္ကို ျပသရာ ေရာက္သည္။ လက္ညိႇဳးထိုး အျပစ္ပံုခ်ျခင္းထက္
စုေပါင္း တာဝန္ယူၿပီး စုေပါင္း အေျဖရွာၾကျခင္းက ပို၍ ျပဳျပင္ရ လြယ္ေစသည္။ လုပ္ေဘာ္ကိုင္ဘက္မ်ား၏ ယုံၾကည္ကုိးစား စိတ္ကိုလည္း ရရိွေစမည္ ျဖစ္သည္။

4. “ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ တာဝန္မ်ားမ်ား ေပးလို႔ မရဘူး။ တခ်ိန္မွာ တခုပဲ လုပ္ႏိုင္မယ္။”
အလုပ္ေတြ အမ်ားႀကီး ပိေနၿပီဟု ၿငီးညဴေျပာဆိုျခင္းက သင့္အား သင့္အထက္အရာရွိက ပို၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား ေလွ်ာ့နည္းသြားေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။ ယေန႔ေခတ္တြင္ တေယာက္တည္းႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမ်ား လုပ္ႏိုင္ေစလိုၾကသည့္ အခ်ိန္တြင္ ထိုသို႔
ေျပာေသာစကားသည္ မိမိအား အားလုံးက အထင္ေသးသြားေအာင္ လုပ္လိုက္သကဲ့သို႔ ျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ အလုပ္ကို မႏွစ္သက္ျခင္း၊ တာဝန္ယူလိုေသာ စိတ္ဓါတ္မရွိျခင္းႏွင့္ အလုပ္မွ လိုအပ္သည္ကို လုပ္ႏိုင္ေသာ သူတေယာက္ျဖစ္ႏိုင္မႈ မရွိတို႔ကို ထင္ခံရေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ေသာ သူမ်ိဳးကို မည္သည့္ အထက္အရာရွိကမွ် ပိုမိုႀကီးမားေသာ တာဝန္ႏွင့္ တက္လမ္းမ်ား ေပးလိုျခင္း မရွိၾကေပ။

5. “ကြ်န္ေတာ့အတြက္ ဒီအလုပ္က အရမ္း နိမ့္လြန္းေနတယ္။”
ကိုယ္က တကယ္လဲ အမ်ားႀကီး ပိုတတ္ေနတာ ျဖစ္ေကာင္း ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အလုပ္တခုကို လက္ခံယူထားလိုက္ၿပီ ဆိုရင္ေတာ့ အ့ဲဒီအလုပ္ထဲက ေပးအပ္လာတဲ့ တာဝန္ေတြကို ကိုယ့္အရည္အခ်င္းထက္ နိမ့္နိမ့္၊ ျမင့္ျမင့္ လုပ္ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆိုရင္ ကိုယ္ကိုကိုယ္ အေခ်ာက္တိုက္ ဘဝင္ျမင့္ေနတ့ဲေကာင္လို႔ အားလုံးက သတ္မွတ္ပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေတြကလည္း ကိုယ့္ကို အျမင္ၾကည္လင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုေျပာလို႔ ဘယ္သူကမွ သင့္ကို ခ်ီးက်ဴးမွာ မဟုတ္ပါ။ မည္မွ် နိမ့္ေနသည့္ အလုပ္ပင္ ျဖစ္ပါေစ လုပ္ငန္းမွ
တာဝန္ေပးလာလွ်င္ တာဝန္ကို တာဝန္ဟု သတ္မွတ္ လုပ္ရေပလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံတကာတြင္ မည္သည့္အလုပ္ကိုမွ် နိမ့္က်သည္ဟု မသတ္မွတ္ပါ။
အလုပ္တုိင္းသည္ ဂုဏ္ရွိသည္ဟု သတ္မွတ္သည္။

6. “ဒီအလုပ္က အရမ္းလြယ္တာပဲ၊ လူတိုင္းလုပ္လို႔ ရပါတယ္။”
ဤသို႔ ေျပာျခင္းကလည္း မိမိကိုယ္ မည္သူမွ် အထင္ႀကီး ေစလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။ မည္သည့္ တာဝန္ခံကမွ် သူတာဝန္ယူထားေသာ အပိုင္းတို႔သည္ ကေလးကစားစရာ အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ဟု ၾကားခ်င္ ၾကလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္လိုက္ႏိုင္လွ်င္ ထိုအတြက္ လြယ္လြယ္ကူကူ လုပ္လိုက္ႏိုင္တာကို ေက်နပ္ပါ။ ထုတ္မေျပာပါႏွင့္။ ၿပီးသြားေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္သည့္အတြက္ ဝမ္းသာေၾကာင္းသာ ထုတ္ေဖၚေျပာဆိုရမည္။ ခေလး အလုပ္ပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ၿပီးေအာင္၊ လုပ္ကို လုပ္ရမည့္ တာဝန္ရွိသည္။

7. “ဒါက ျဖစ္ႏိုင္တဲ့ အလုပ္မဟုတ္ဘူး။”
မည္သည့္အခါမွ် ထိုသို႔ ေျပာဆိုျခင္း မျပဳပါႏွင့္။ ထိုသို႔ ေျပာဆိုျခင္းက တာဝန္ခံ၏ စိတ္ထဲတြင္ မိမိက လုပ္ငန္းခြင္ ထိုးေဖါက္လုပ္ရမည့္ အလုပ္မ်ိဳးကို မလုပ္တတ္သည့္သူ၊ အလုပ္၏ စိန္ေခၚမႈကို မႀကိဳက္ မႏွစ္သက္သူအျဖစ္ ျမင္သြားေစႏိုင္ေပသည္။ မလုပ္ႏိုင္ဟု ေျပာမည့္အစား ဘာ့ေၾကာင့္ လုပ္ခိုင္းသည္၊ မည္သည့္ ျပႆနာမ်ားရွိသည္၊ မည္သည္မ်ားကို ေျဖရွင္းရမည္၊ မည္သို႔ ရလာဒ္ကို သူေမွ်ာ္လင့္သည္ႏွင့္ မည္သို႔ ေျဖရွင္းလွ်င္ အေကာင္းဆံုး ရလာဒ္ရရွိႏိုင္သည္ တို႔ကိုေလ့လာၿပီး ေဆြးေႏြးပါ။ မည္သည့္အလုပ္ရွင္ကမွ် သင္မလုပ္ႏိုင္ေသာ အရာကို အလြန္ေမွ်ာ္လင့္ ထားလိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ခက္ခဲေသာ ျပႆနာကို မည္သို႔ ေျဖရွင္းမည္ကို ေလ့လာ စူးစမ္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာျခင္း၊
အႀကံဥာဏ္ ရယူျခင္းတို႔ျဖင့္ မိမိ၏ စြမ္းရည္ကို ျပသႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားပါ။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းသိထားသင့္သည္မ်ား

တခုခု သံသယရွိစိုးရိမ္လွ်င္ တိတ္တိတ္ေနျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ စကားမကြ်ံပါေစႏွင့္။ စကားကို ေသေသခ်ာခ်ာ စဥ္းစားၿပီးမွ မည္သို႔ ေျပာဆိုမည္ နည္းလမ္းေရြးၿပီးမွ ေျပာျခင္းက အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ မိမိ မေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေသာ အလုပ္ကို အျခားသူမ်ားက လုပ္ႏိုင္မည္ဟု မေမွ်ာ္လင့္ပါႏွင့္။ ကိုယ္က ေရွ႕က ဦးေဆာင္လုပ္ျပၿပီး က်န္သည့္ သူမ်ားကိုလိုက္ပါ လုပ္ေဆာင္ရန္ စည္းရံုးပါ။ အမိန္႔သံုး၍ လုပ္ခိုင္းျခင္းထက္ နားလည္မႈ၊ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာမႈ၊ ပူးေပါင္း ပါဝင္ေစရန္တိုက္တြန္း ဆြဲေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ အတူတူ လုပ္လာၾကေစ ေအာင္လုပ္ျခင္းက အေကာင္းဆံုး ရလာဒ္ေပးလိမ့္မည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေၾကာက္လန္႔၍ လုပ္ေနရေသာ ပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ထက္ အားလံုး ညီညီညြတ္ညြတ္ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ လုပ္ေနႏိုင္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး ဖန္တီးထားႏိုင္လွ်င္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ မိမိသည္ ေပ်ာ့ညံ့သည့္သူ ျဖစ္သည္ဟု မထင္ေစရန္ သတိထားပါ။ အားလံုးကို လုပ္ငန္းအတြင္း စိတ္ပါလက္ပါ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ သူတို႔၏ ဖန္တီး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ လုပ္ငန္းမွ ဂုဏ္ျပဳခံရေအာင္ လုပ္ေပးျခင္းတို႔ျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တက္တက္ၾကြၾကြ စိတ္အားထက္သန္စြာ ပါဝင္ေနၾကရန္ ဆြဲေဆာင္ရသည္။ ထို႔အျပင္ အလုပ္ႀကီးပဲလုပ္၍ ရင္းႏွီးေနသည္ထက္ စုေပါင္းေပ်ာ္ရႊင္စရာမ်ား လုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္း ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားကို ျပင္းရိၿငီးေငြ႔စရာထက္ စိတ္ဝင္စားဘြယ္ရာ ဖန္တီးထားျခင္းတို႔က ပို၍လူမ်ားကို ဖန္တီး လုပ္ကိုင္ႏိုင္ၾကေစရန္ အေထာက္အကူျပဳသည္။

ဝန္ထမ္းတို႔၏ မိသားစုအေရးမ်ားကို အကူအညီေပးမႈမ်ား လုပ္ေပးျခင္း၊ ရင္းႏွီးမႈ တည္ေဆာက္ထားျခင္း တို႔ကလည္း မိမိဝန္ထမ္းမ်ားကို မိသားစုသဘြယ္ ျဖစ္ေစၿပီး လုပ္ငန္းကို မိသားစုလုပ္ငန္းသဘြယ္ သေဘာထားေစလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အေျခခံ အရည္အခ်င္းျဖစ္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ားကို လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားကို ပိုေပးၿပီး အလုပ္ကို ပိုမို တာဝန္ယူ လုပ္ျပဦးေဆာင္ျပမႈကို အားလံုးက အသိအမွတ္ ျပဳလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ျပႏိုင္ျခင္းက အထက္တာဝန္ရွိသူမ်ားက မိမိအား ပိုမိုႀကီးမားေသာ စီမံခန္႔ခြဲေရး တာဝန္မ်ား ေပးေစရန္ စဥ္းစားရာတြင္ အေထာက္အကူေကာင္းမ်ား ေပးလိမ့္မည္ ျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းအတြင္း အကိ်ဳးျပဳေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ိဳးကို အားေပးထားပါ။ ေပ်ာ္ရႊင္စရာ၊ စိတ္ဝင္စားစရာ လုပ္ငန္းခြင္ ဖန္တီးထားႏိုင္လွ်င္
သင့္လုပ္ငန္းက လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ မ်ားမည္ျဖစ္သည္။ ကိုယ့္လုပ္ေဖာ္ ကိုင္ဘက္ မေကာင္းေၾကာင္း၊ အလုပ္အကိုင္ မေကာင္းေၾကာင္းကို
အလုပ္ထဲကလူေတြနဲ႔ေကာ ေသေသခ်ာခ်ာ ကိုယ္စိတ္ခ်လက္ခ် မသိတ့ဲ သူေတြနဲ႔ေကာ ဘယ္ေတာ့မွ မေျပာပါနဲ႕။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ထဲက လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ တေယာက္ေယာက္ကို ဘယ္ေတာ့မွ ညီးညဴတာ မလုပ္ျပပါနဲ႔။ သူတို႔က စၿပီးညီးညဴျပလာရင္ေတာင္မွ ကိုယ္က အလိုက္သင့္ပဲေနၿပီး ကိုယ့္ဆီက ဘာမွ မထြက္ေအာင္ေနျပပါ။ ဘယ္ႏိုင္ငံ၊ ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေရာက္၊ ဘယ္လူမ်ိဳးပဲျဖစ္ျဖစ္ ကိုယ္ေျပာထားဘူးတဲ့စကားကို အသုံးခ်ၿပီး ကိုယ့္ကို ခ်နင္းၿပီး သူတို႔ ပိုတက္ဘို႔ လုပ္သြားတတ္တာ ရိွပါတယ္။ ဒီလို အက်င့္က
ေကာင္းတဲ့အက်င့္ မဟုတ္ေပမယ့္ ဘယ္လူမ်ိဳးမဆို လုပ္တတ္ပါတယ္။ အလုပ္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကို အျပင္က ကိုယ့္သူငယ္ခ်င္း
စိတ္အရမ္းခ်ရတဲ့သူ၊ ဒါမွမဟုတ္ ကိုယ့္အမ်ိဳး မိတ္ေဆြကလြဲလို႔ ဘယ္သူ႔ကိုမွ မေျပာတာဟာ အေကာင္းဆံုးပါပဲ။

ကိုယ့္စကားက ကိုယ့္အလုပ္နဲ႕ကိုယ့္တာဝန္ခံေတြဆီကို တဆင့္စကား တဆင့္နားနဲ႔ ျပန္ေရာက္ႏိုင္တာကို သတိထားပါ။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ္က သူမ်ားေတြ ညည္းညဴေနတာမွာ ဝင္ခုခံကာကြယ္ဘို႔ လုပ္ရင္တို႔၊ အဲဒီအေၾကာင္း မေျပာဘို႔ ေျပာမိရင္တို႔ လုပ္မိျပန္ရင္လ ဲ ကိုယ့္လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဘက္ေတြက ကိုယ့္အေပၚ ယုံၾကည္မႈ နဲလာၿပီး ေရွာင္ၾကတတ္တ့ဲ ကိစၥမ်ိဳးလည္း ရိွပါတယ္။ သူတို႔ ေျပာသမွ်ကို စိတ္ဝင္တစားနဲ႔ နားေထာင္ျပၿပီး ကိုယ့္အေတြ႔ အႀကံဳနဲ႔ ကိုယ့္ခံစားခ်က္ကို မထြက္ေအာင္သာ အလိမ္မာနည္းနဲ႔ ဆက္ဆံေျပာဆိုပါ။ သူတို႔ တေတြက ကိုယ့္စကားကို ျပန္အသုံးခ်ၿပီး သူတို႔ ေကာင္းက်ိဳးကို လုပ္ႏိုင္ေပမယ့္ ကိုယ္ကေတာ့ သူတို႔ ေျပာစကားကို ဘယ္မွာမွ ျပန္ၿပီး အတင္းခ်တာ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီလို အတင္းျပန္ခ်တတ္တာက ကိုယ့္ကို ယံုၾကည္ထားႏိုင္ရေလာက္တဲ့သူ မဟုတ္ဘူးဆိုၿပီး သတ္မွတ္ခံရ ေစႏိုင္ပါတယ္။ ဘယ္ဘက္က စကားကိုပဲျဖစ္ျဖစ္ ဘယ္သူ႔ကိုမွ ျပန္မေျပာပဲ ေနႏိုင္တတ္တ့ဲ အက်င့္ရိွေအာင္ ေလ့က်င့္လုပ္ကိုင္တာ အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ လူတကာက ကိုယ့္ကို ယုံၾကည္ဆက္ဆံမႈကို ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလို ယံုယံုၾကည္ၾကည္ ဆက္ဆံခံရမႈနဲ႔ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေတြနဲ႔ နီးနီးစပ္စပ္ရွိမႈက
လုပ္ငန္းခြင္မွာ တိုးတက္မႈကို ရေစပါတယ္။ နီးနီးစပ္စပ္ ရွိတယ္ဆိုတာနဲ႔ သူတို႔ လုပ္သမွ်တိုင္းမွာ သူတို႔ လုပ္သလို လုိက္လုပ္တယ္ဆိုတာ
ကြာျခားတာကို သတိျပဳပါ။

လုပ္ငန္းထဲမွာ မည္သူ႔ကိုမဆို ရိုးရိုးသားသားနဲ႔ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေပါင္းသင္းဆက္ဆံ လုပ္ကိုင္ပါ။ ရိုးသားမႈကို အေျခခံပါ။ ေဖၚလံဖါးတာ
မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီလိုလုပ္တာကို ျပင္ပမွာ ဘယ္သူမွ မႀကိဳက္ၾကပါဘူး။ ဒီလိုလုပ္လို႔ ရတဲ့ရင္းႏီွးမႈ အခြင့္အေရး ေပးမႈကလည္း ဘယ္ေတာ့မွ
ၾကာရွည္မခံပါဘူး။ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ခ်င္း တေယာက္ေယာက္ ဒုကၡေရာက္ေနရင္ ဝိုင္းကူညီဘို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မတံု႔ေႏွးပါနဲ႔။ အားေပးပါ။ ေဖးမပါ။
ဒီလိုလုပ္တာဟာ ကိုယ့္အတြက္၊ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးနဲ႔ ကိုယ့္လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈအတြက္ အမ်ားႀကီး အေထာက္အကူ ျပဳပါလိမ့္မယ္။ အခက္အခဲ ျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ေဖၚ ကိုင္ဘက္ကို ဝိုင္းဝန္းကူညီတာနဲ႔ သူ႔အလုပ္ေတြ အားလံုးကို ကိုယ္လုပ္ေပးတာ မတူတာကိုလည္း သတိျပဳပါ။ သူ႔အလုပ္ကို သူႏိုင္ေအာင္ နည္းလမ္းေတြ ျပေပးပါ။ သူ႔ ဝန္ထုတ္ဝန္ပိုး ေပါ့သြားေအာင္လည္း
တတ္ႏိုင္သမွ် ကူလုပ္ေပးပါ။

အမ်ားက အမွန္တရားအတြက္ တခုခု စုလုပ္ၾကေတာ့မယ္၊ တကယ္လည္း ကိုယ္က အဲ့ဒါ အမွန္တရား ျဖစ္တယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္ဆိုရင္ ကိုယ့္အလုပ္၊ ကိုယ့္ေနရာ၊ ကိုယ့္တည္ၿမဲမႈကို ၾကည့္ၿပီး ခ်န္ေနတာ၊ ေနာက္ကြယ္က ပုန္းေနတာ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေရွ႕ဆံုးအရမ္းထြက္တာ မေကာင္းေပမယ့္ သူတို႔နဲ႔ တန္းတူ အားလုံးရဲ႕အက်ိဳးအတြက္ ျဖစ္လာတဲ့ ျပႆနာေတြကို ရင္ဆိုင္ၿပီး ညီညီလုပ္ပါ။ ဒီအတြက္
ကိုယ့္ကို ဘက္ေပါင္းစံုက ေလးစားမႈေပးတာ ခံရပါလိမ့္မယ္။ ကိုယ့္အက်ိဳး စီးပြါးကိုၾကည့္ၿပီး ထိမ္ခ်န္ေနရင္ေတာ့ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ အခ်င္းခ်င္းကလည္း ညိဳညင္မွာ ျဖစ္သလို အထက္က လူေတြကလည္း ဒီလူဟာ အမွန္တရားအတြက္ မရပ္တည္ပဲ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြါးပဲ ၾကည့္တဲ့သူအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး တကယ္ယုံၾကည္စိတ္ခ်မႈထားမွာ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ဒါက တသက္လုံး ပါသြားမယ္အမွတ္
ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ တူတူရပ္တည္ ၾကၿပီးရင္လည္း လမ္းဆုံးအထိ တူတူသြားပါ။ တဝက္တပ်က္ကေန ကိုယ့္ကို အခြင့္အေရး တခုခုေပးလို႔ သစၥာေဖါက္တာ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီဟာက အမ်ားရဲ႕ရႈံ႕ခ်မႈကို တသက္လံုး ရေနေစပါလိမ့္မယ္။

လုပ္ငန္း ေအာင္ျမင္မႈေတြမွာ ကိုယ္ကခ်ည္းပဲ အ့ဲဒါအတြက္ အမည္ေကာင္း ယူတာထက္ ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေတြ၊
ကိုယ့္ေအာက္က လုပ္တဲ့သူေတြ အားလုံးနဲ႔ အထက္က ကူညီအားေပးမႈေတြကို အသိအမွတ္ျပဳ ေဖၚျပပါ။ ဒါေတြက ကိုယ့္နဲ႔အတူ အၿမဲ အစြမ္းကုန္ တြဲလုပ္ခ်င္မယ့္သူေတြ ေထာက္ခံသူေတြ ပိုရေစပါလိမ့္မယ္။ အေႏွာင့္အယွက္ျပဳ မလိုတမာသူကိုေတာင္ သူ႔ရဲ႕ ေထာက္ျပေပးမႈေတြအတြက္ကို ေက်းဇူးတင္ ဂုဏ္ျပဳပါ။ သူမ်ားေအာင္ျမင္မႈကို မနာလို ဝန္တို မျဖစ္ပါနဲ႕။ မေကာင္းတဲ့
နည္းနဲ႔လည္းၿပိဳင္ဘို႔ မစဥ္းစားပါနဲ႔။ လူတိုင္းက ကိုယ့္ကို ျပန္ၾကည့္ေနလိမ့္မယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။ ကိုယ့္နဲ႔ တြဲလုပ္တဲ့
လုပ္ေဖၚကိုင္ဘက္ေတြနဲ႔ ကိုယ့္ေအာက္က ဝန္ထမ္းေတြကို ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳစရာရိွတာကို ေျပာဘို႔ ဝန္မေလးပါနဲ႔။ ေျပာတဲ့အခါမွာလည္း
ရိုးရိုးသားသားေျပာပါ။ ဟန္ေဆာင္ေျပာတတ္တာမ်ိဳး မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ တေယာက္ေယာက္ အမွားအယြင္း လုပ္မိတာမ်ိဳးရွိရင္၊ အသံုးမက်တာမ်ိဳးရွိရင္
ေဒါသထြက္ေနခ်ိန္မွာ ဘာမွမေျပာမိေအာင္ စိတ္ထိမ္းပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ ေအာ္ေငါက္တာ မလုပ္ပါနဲ႔။ ဒီလိုလုပ္တာက ကိုယ့္ကို ကူလုပ္ခ်င္စိတ္ကို ေလွ်ာ့နည္း ေစပါလိမ့္မယ္။ သူတို႔ မကူလုပ္ရင္လည္း ကိုယ့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈ ေလွ်ာ့နည္း လာပါလိမ့္မယ္။ ျဖစ္သြားတဲ့ ကိစၥမွာ ကိုယ့္ဘက္က ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္ကိုလည္း ၾကည့္ပါ၊ ေျပာပါ။ တစုံတေယာက္ထဲကို အျပစ္ပုံခ်တာ မလုပ္ပါနဲ႔။ ကိုယ္က ဦးေဆာင္ေနတဲ့သူျဖစ္ရင္ ကိုယ္က တာဝန္ယူပါ။ ေနာက္ၿပီး အျပစ္ေျပာမယ့္ အစား ဒါကို ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲႏိုင္မယ့္ နည္းလမ္းရွာပါ။

အားလုံးကိုလည္း ဒီအထဲမွာ ပါဝင္ေအာင္ သူတို႔ အားလုံးကို ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး အေျဖရွာခုိင္းပါ။ ဒီလိုလုပ္မႈဟာ စုေပါင္းလုပ္ေဆာင္မႈကို
အားေပးရာေရာက္ၿပီး ကိုယ့္ဦးေဆာင္မႈ မွန္မွန္ကိုလည္း ျပသေပးရာ ေရာက္ပါလိမ့္မယ္။ တစံုတဦးကို သတိေပးစကား ေျပာၾကားမွရမယ့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနရင္ လူေတြေရွ႕မွာ၊ ရံုးခန္းထဲမွာေခၚၿပီး မေျပာပါနဲ႔။ ရံုးခန္းထဲမွာ ေခၚေျပာရင္လည္း တျခားသူေတြက သူ႔ကို သတိေပးေနတာလို႔ ရိပ္မိသြားေစပါလိမ့္မယ္။ ေကာင္းတာက သူအားတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ျဖစ္၊ ေန႔လည္စာ စားတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ျဖစ္ တူတူသြားစားမယ္ခ်ိန္းၿပီး သီးသန္႔အျပင္ေခၚ သြားၿပီးမွ ေဆြးေႏြးပါ။ သူ႔ကို သတိေပးစရာရွိတာ မေျပာခင္မွာလည္း သူဘာေတြ
အခက္အခဲႀကံဳေနတာရွိလဲ၊ ကိုယ္ဘာေတြ ကူညီရမွာေတြရွိလဲ ဆိုတာေတြကို အရင္ေမးျမန္းၿပီး သူ႔ျပႆနာကို နားေထာင္ၿပီးမွ အကူအညီ ေပးႏိုင္မ့ဲ နည္းလမ္းေတြကို ကမ္းလွမ္းပါ။ ေနာက္ၿပီးမွ ကိုယ္စိတ္ထဲရိွေနတဲ့ သတိေပးစရာ အေၾကာင္းအရာကို နားဝင္ခံေလာက္တဲ့ သတိေပးေဆြးေႏြးမႈလုပ္ပါ။

ဘယ္လိုလုပ္ပါဆိုၿပီး အမိန္႔အာဏာသုံး ေျပာမယ့္အစား အခုအေျခအေနကေန တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မယ္ စဥ္းစားလဲဆိုတာကို သူ႔ကို စဥ္းစားေျဖပါေစ။ အဲ့ဒါက သူ႔ကို ပိုၿပီး ေျပာင္းလဲဘို႔ လုပ္ပါေစလိမ့္မယ္။ ဒီလိုဆက္ဆံေရးက ကိုယ့္အလုပ္အေပၚ သူတို႔အားလံုး စိတ္ေရာကိုယ္ပါ လုပ္ကိုင္မႈေတြ ဖန္တီးပါလိမ့္မယ္။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈလည္း ရပါေစလိမ့္မယ္။

စုေပါင္း လုပ္ငန္းေတြ လုပ္ရတဲ့အခါ အမ်ားကို ထည့္သြင္းပါ။ ေဆြးေႏြးပါ။ ဘယ္လို လုပ္ၾကရင္ေကာင္းမယ္၊ ဘယ္အားနည္း ခ်က္ေတြရွိမယ္၊ ဘာေတြ လုပ္ၾကရင္ဘယ္သူေတြက ဘာတာဝန္ေတြ ယူၾကမလဲနဲ႔ တဆင့္ျခင္းစီမွာ ဘယ္ကာလမွာ ဘာရလာဒ္ကို ရေအာင္လုပ္ၾကမယ္ ဆိုတာေတြ ေဆြးေႏြးပါ။ ကိုယ္က သတ္မွတ္တာထက္ အမ်ားက ေဆြးေႏြး သတ္မွတ္တာ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါ။ အဲ့ဒါဆို အမ်ားက
ပိုၿပီးစိတ္ဝင္တစား ပါဝင္လုပ္ပါလိမ့္မယ္။ သတ္မွတ္ကာလ ပုံမွန္ အစည္းအေဝးေတြမွာလည္း ဘယ္သတ္မွတ္ခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္တယ၊္ ဘယ္ေနရာမွာေတာ့ အားနည္းေနတယ္၊ အားနည္းေနတဲ့ ေနရာကို ဘယ္လို ကူညီျဖည့္မယ္နဲ႔ ေနာက္ဘာေတြ ေတြ႔ရတယ္ ဆိုတာေတြကို အၿမဲညိႇႏႈိင္း ေဆြးေႏြးတာက အားလံုးပါဝင္မႈကို ရပါေစလိမ့္မယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အားနည္းခ်က္ေတြကို ေထာက္ျပတာကို
လူပုဂိၢဳလ္ကို ေဝဖန္မယ့္အစား လုပ္ရပ္ကို အျပဳသေဘာေဆာင္တ့ဲ ေထာက္ျပေဝဖန္မႈမ်ိဳးနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ရင္ ေကာင္းလိမ့္မယ္ထင္တယ္ဆိုတ့ဲ
အႀကံျပဳမႈကို လူတိုင္းကို လုပ္ခိုင္းပါ။ မိမိကိုယ္လဲ အရိုးသားဆံုး ေဝဖန္မႈျပဳခိုင္းပါ။ ဘယ္လို ေဝဖန္မႈအတြက္ကိုမွ စိတ္ခုတာ၊ ကိုယ့္ကိုကိုယ္
ကာကြယ္လိုစိတ္နဲ႔ တံု႔ျပန္တာ မလုပ္ပါနဲ႔။ ေဝဖန္မႈတိုင္းကို ေက်းဇူးရိုးရိုးသားသားတင္ၿပီး လက္ခံစဥ္းစားပါ။ အ့ဲဒါက
ကိုယ့္ရဲ႕တိုးတက္မႈကို အမ်ားႀကီး ရပါေစလိမ့္မယ္။ ခ်ီးက်ဴးတာ ခံရတာထက္ ေဝဖန္တာခံရတာက ကိုယ့္အတြက္ ပိုတိုးတက္ေစမယ္ဆိုတာ သတိအၿမဲထားပါ။

တီထြင္ဖန္တီးမႈကို အားေပးေသာ အက်ိဳးျပဳသည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္သိရွိထားေလ ကိုယ့္လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိေလ ျဖစ္သည္။ သင္ထိုအရည္အခ်င္းမ်ား ပိုင္ဆိုင္ေနလွ်င္ မည္သူကမွ်သင့္ကို လွ်စ္လွ်ဴၾကာရွည္ ျပဳထားႏိုင္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

မိမိကိုယ္ တျခားလူက မဆက္ဆံေစလိုေသာ ပံုစံမ်ိဳးကို မိမိက အျခားသူမ်ားကို မဆက္ဆံမိေအာင္ သတိထားႏိုင္ေလ ေကာင္းေလျဖစ္သည္။

တိုးတက္မႈမ်ားရွာႏိုင္ၾကၿပီး လုပ္ရင္းသင္၊ သင္ရင္းတိုးတက္ေနေအာင္ လုပ္ႏိုင္ၾကပါေစ။
Credits:mysing

PROJECT TEAM

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

2 responses to “မည္သည့္အခါမွ် သင့္အထက္အရာရွိကို မေျပာသင့္ေသာ အေၾကာင္းအရာ (၇)ခု

  • hololodilolo

    ဟုတ္ကဲ့… မွတ္ထားပါ့မယ္.. (လိုက္လုပ္မည္ဟု မဆိုလိုပါ.. :D)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: