နာက်င္ေနသူမ်ားစီ ပိုု႔ေပးျဖစ္ခဲ့ေသာ အျပံဳးမ်ား


အျပံဳးမ်ားလိုုအပ္ေနသည္။ လုုပ္အားမ်ား လုုိအပ္ေနသည္။ အျပံဳးမ်ားစြာနဲ႔ လုုပ္အားမ်ားကိုု ပိုု႔ေပးမည္။ ကၽြန္ေတာ္ အိပ္မက္မက္တတ္သည္။

 

လုုပ္အားေပးလုုပ္ဖိုု႔ အလုုပ္ေတြမ်ားရသည္။ တစ္ပတ္တစ္ခါ အစည္းအေ၀းသြားရသည္။ ရံုုးကေစာေစာျပန္တတ္တဲ့ ကၽြန္ေတာ္ အစည္းအေ၀းမစခင္ ၁နာရီအျမဲၾကိဳေရာက္သည္။ သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ အလုုပ္မ်ားၾကေတာ့ ေနာက္ၾကၾကပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ေစာင့္စားတတ္သည္။ အလုုပ္တစ္ဖက္နဲ႔ လုုပ္အားေပးအတြက္ အလုုပ္လုုပ္ရတာလည္း အလြန္ ပင္ပန္းသည္။ ဒါေပမယ့္ ပင္ပန္းတယ္လိုု႔ မထင္ပါ။ ဘာ့ေၾကာင့္ရယ္ေတာ့ မသိ၊ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ေပ်ာ္ပါသည္။ ဂ်ပန္ေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူေတြနဲ႔ ျမန္မာ ပညာရွင္ေတြအတူတူ လုုပ္အားေပးသြားႏိုုင္ဖိုု႔ ျပင္ဆင္ေဆာင္ရြက္ေပးရတာကိုု ေပ်ာ္သည္။

 

တစ္ေန႔တစ္ေန႔ ရံုုးကအျပန္ အစည္းအေ၀းကေစာင့္ၾကိဳေနသည္။ ေစာေစာအိပ္တတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္ ကြန္ျပဴတာကေျပာေသာ ၁နာရီထိုုးျပီဆိုုေသာ စကားကိုု ၾကားဖူးခဲ့ျပီ။ ဒါေပမယ့္ ေပ်ာ္ပါသည္။ ေပ်ာ္ပါသည္ဆိုုလိုု႔ စိတ္ညစ္တတ္သလားဆိုုေတာ့လည္း စိတ္ကလည္း မညစ္တတ္ပါ။ တစ္ခုုသေဘာၾကတာက အစည္းအေ၀းလုုပ္ၾကေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား အခ်င္းခ်င္း ရန္မျဖစ္ၾကပါ။ အလြန္ခင္ဖုုိ႔ေကာင္းပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္က ရန္ျဖစ္ၾကည္႔ခ်င္လိုုက္ေသးေပမယ့္ မျဖစ္လိုုက္ရပါ။ (စေနာက္ျခင္းျဖစ္ပါသည္)

 

စုုစုုေပါင္း ျမန္မာလူငယ္ ၄၃ေယာက္၊ အဖြဲ႔ေတြခြဲလုုိက္ေတာ့ ၄ဖြဲ ႔ဖြဲ ႔ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္ေတြကိုုေရြးျပီး တာ၀န္ခြဲေ၀ေရးလုုပ္သည္။ အားလံုုးကိုု ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အဆင္ေျပေအာင္ လုုပ္ေပးသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ပီတိျဖစ္မိသည္။ ျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေပ်ာ္သည္။ ထံုုးစံအတိုုင္း မိန္းကေလး အင္အားကမ်ားသည္၊ ေယာက္်ားေလးက ၁၀ေယာက္နီးနီးပင္ မနည္းထိန္းထားရသည္။ ဒါေပမယ့္ အဆင္ေျပသည္။ အားလံုုးရဲ  ့ ႏွလံုုးသားက ပြင့္လင္းသည္။

 

စေနေန႔မနက္ ခရီးသြားဖိုု႔ အိပ္ရာထသည္။ ႏိႈးရမည္႔ သူမ်ားကိုု ႏိႈးသည္။ ႏိႈးမရသည္႔သူမ်ားကိုု ထပ္ထပ္ႏိႈးရသည္။ အေစာၾကီးထရသည္၊ ဒါေပမယ့္ လန္းဆန္းေနသည္။ ပထမဆံုုး ထြက္ခြာလာေသာ ရထားကိုု စီးသည္။ ျပီးေတာ့ မသိေသာလမ္းကိုုသြားသည္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းမေပ်ာက္ေသာ လမ္းညြန္ရွိသည္။ အေစာဆံုုးေရာက္ေနသည္။ ျပီးေတာ့ ပစၥည္းေတြသယ္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ား စုုရပ္ကိုု သြားသည္။ အားလံုုး ေရာက္ေနၾကသည္။ ေနာက္က်သူမရွိ၊ သာမာန္ကိစၥတစ္ခုုပင္ျဖစ္သည္။ ဂုုဏ္ယူမိသည္။ ျပီးေတာ့ ေက်းဇူးတင္မိသည္။

 

စကားေတြအမ်ားၾကီးေျပာျဖစ္သည္။ အျပံဳးေတြအမ်ားၾကီး ေတြ ႔ရသည္။ နာမည္လြယ္လြယ္ မမွတ္မိေသာ ကၽြန္ေတာ္ နာမည္အမ်ားၾကီး မွတ္ရသည္။ အလြန္ပင္ ခက္ခဲသည္။ အခက္ခဲဆံုုး အလုုပ္ျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ အျပံဳးေတြ အမ်ားၾကီး ေတြ႔ ရသည္။ အျပံဳးမ်ားေပးေ၀မိသည္။ ကားေပၚမွာ အနားယူျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ ရႈခင္းမ်ားလည္း အေတာ္လွသည္။

 

ေန႔လည္စာ စားၾကေတာ့ ဆိုုင္တစ္ဆိုုင္ကိုု ၀င္သည္။ ဆိုုင္၀န္ထမ္းက အသံမာမာနဲ႔ေျပာသည္။ မခံစားႏိုုင္ေသာ သူငယ္ခ်င္းမ်ား ထြက္သြားၾကသည္။ စိတ္မေကာင္းျဖစ္မိသည္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ ထမင္း၀ေအာင္စားသည္။ ျပီးေတာ့ ဓာတ္ပံုုရိုုက္သည္။ လမ္းေလ်ာက္သည္။ သူငယ္ခ်င္းမ်ားကိုု ျပံဳးျပသည္။

 

တိုုးဟုုိခုုသြားမယ္ သာေျပာတယ္။ ကိုုယ္သြားမယ့္ ျမိဳ ႔နာမည္ကိုု အေတာ္နဲ႔ မမွတ္မိခဲ့ပါ။ နတိုုရီျမိဳ ႔ လိုု႔ေခၚတဲ့ ျမိဳ ႔ေရာက္ေတာ့ နယ္ျမိဳ ႔တိုု႔ထံုုးစံအတိုုင္း ကားအေရာင္းျပခန္းမ်ား အမ်ားအျပားေတြ ႔ရသည္။ ျမိဳ ႔နယ္ရံုုးကိုု ေရာက္ေတာ့ လူတစ္ဦးတက္လာသည္။ ကေလးတစ္ဦးလည္းပါသည္။ ဆာကူရအိ အမည္ရ ျမိဳ ႔ခံ တံငါသည္ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဇာတ္လမ္းမ်ား ေျပာျပသည္။ ေၾကကြဲ၀မ္းနည္းတတ္ေသာ ကၽြန္ေတာ္ ရင္ဘက္ထဲမွာ ငိုုမိသည္။ ဒီလူ စကားေျပာတတ္သည္ဟုုလည္း ထင္မိသည္။ ဒါေပမယ့္ ကေလးကေတာ့ အေတာ္ေဆာ့သည္။ ဒါေပမယ့္ အားလံုုး ျပံဳးေနသည္။

 

လယ္ကြင္းတစ္ခုုစီသိုု႔ေရာက္သည္။ ဂ်ပန္လယ္ကြင္းထဲက စပါးႏွံမ်ားကိုု စားၾကည္႔မိသည္။ ခ်ိဳေမြးေသာ ရနံ႔ကိုု ႏွစ္ျခိဳက္မိသည္။ လယ္ကြင္းတည္ေဆာက္ပံုုကိုု သေဘာၾကသည္။ စည္းစနစ္ၾကသည္။ နည္းပညာ ရွိသည္။ ကၽြန္ေတာ္ အားၾကသည္။ ျပီးေတာ့ ျမန္မာျပည္ကိုုလည္း ျဖစ္ေစခ်င္သည္။

 

ဆူနာမီဒဏ္ခံျမိဳ ႔ အေရွ ႔ျခမ္းကိုု သြားသည္။ အေ၀းေျပးလမ္းမတစ္ဖက္ျခမ္းမွာ ရွိသည္။ အေ၀းေျပးလမ္းမကိုု ေက်ာ္ေတာ့ ဟင္းလင္းျပင္ၾကီးကိုု ေတြ ႔ရသည္။ ဒီေနရာမွာ အရင္က လူေနအိမ္ေတြ ရွိသည္။ ေၾကကြဲစရာ ဇာတ္လမ္းမ်ား ရွိခဲ့ျပီ။ ႏွလံုုးသားတစ္ျခမ္းနဲ႔ ငိုုမိသည္။ ေတာင္ကုုန္းေလးေပၚက ဘုုရားေက်ာင္း ပ်က္ကေလးမွာေတာ့ ဆုုမြန္ေကာင္းေတြ ေတာင္းခဲ့သည္။ ပင္လယ္ၾကီးလည္း ျမင္ရသည္။ ကၽြန္ေတာ္ ပင္လယ္ကိုု မမုုန္းႏိုုင္ေသးဘူး။

 

ညေနေစာင္းေတာ့ ေရခ်ိဳးသည္။ ဂ်ပန္ေရခ်ိဳးခန္းျဖစ္သည္။ အေညာင္းအညာေျပသည္။ စကားအခ်ိဳ ႔ေျပာျဖစ္သည္။ ဒါေပမယ့္ မ်က္စိမႈန္ေနသည္။ ပင္ပန္းမႈေတြေတာ့ ေျပေပ်ာက္သြားသည္။ အျပန္လမ္းကိုု ၾကည္႔မိသည္။ ေန၀င္ေနျပီ။

 

ညစာထမင္းစားပြဲရွိသည္။ အလုုပ္ရႈပ္သူေတြ ရႈပ္ၾကသည္။ အလုုပ္လုုပ္သူေတြ လုုပ္ၾကသည္။ ျပီးေတာ့ စားၾကသည္။ ေသာက္ၾကသည္။ ေပ်ာ္ၾကသည္။ ျပံဳးပန္းေ၀ၾကသည္။ အခ်ိန္ေတြလည္း အကုုန္ျမန္လွသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္း သနပ္ခါးလိမ္းျဖစ္သည္။ အားလံုုး ျပံဳးေနသည္။

 

မနက္ျဖန္ပြဲအတြက္ ျပင္ဆင္ရမည္။ ခ်က္မယ္ျပဳတ္မယ္။ လွီးမယ္ ခုုတ္မယ္။ ေဆးမယ္။ ထံုုးစံအတိုုင္း အခက္အခဲမ်ားရွိသည္။ ဒါေပမယ့္ ထံုုးစံအတိုုင္းပဲ ေက်ာ္လႊားလိုုက္သည္။ ဘယ္ေနရာမွာ ဘာကိုု လုုပ္လုုပ္ အျမဲျပံဳးထားသည္။ သိုု႔ေသာလည္း အိပ္ခ်င္သည္။ မနက္၂နာရီထိုုးသြားသည္။ အိပ္လိုုက္သည္။ အိပ္စရာေနရာ အေတာ္ရွာလိုုက္ရသည္။ ဒါေပမယ့္ အိပ္ေပ်ာ္သြားသည္။

 

မနက္၄နာရီထိုုးေတာ့ ႏိုးျပန္သည္။ ႏိႈးသင့္သူမ်ားကိုု ႏိႈးသည္။ လုုပ္သင့္သည္မ်ားကိုု လုုပ္သည္။ ျပင္ဆင္စရာရွိတာ ျပင္ဆင္သည္။ ပြဲေနရာသြားၾကည္႔သည္။ အခ်ိန္ကိုုက္ မျဖစ္ႏိုုင္ေအာင္ မိုုးရြာေနသည္။ ၾကိဳသိခဲ့ေပမယ့္ ေမွ်ာ္လင့္မိသည္။ အဲဒီအတြက္ မိုုးတိတ္သြားသည္။

 

ခ်က္ၾက၊ ျပဳတ္ၾကျပန္သည္။ ျပင္ၾက ဆင္ၾကျပန္သည္။ အခ်က္အျပဳတ္အသင္း၀င္ေတြ မေမာမပန္းခ်က္ႏိုုင္ၾကသည္။ ျပီးေတာ့ လွဴဒါန္းၾကမည္။ စားၾကသူေတြကိုု ၾကည္႔ျပီး ပီတိျဖစ္သည္။ အေမာမ်ားလည္း ေျပသည္။ ကတဲ့သူေတြကလည္း ကၾကသည္။ ဆိုုတဲ့သူေတြကလည္း ဆိုုၾကသည္။ တီးတဲ့သူေတြကလည္း တီးၾကသည္။ စားတဲ့သူေတြက စားလည္းစားသည္ ၾကည္႔လည္းၾကည္႔သည္ ျပီးေတာ့ နားလည္းေထာင္သည္။ အလွဴဒါနေျမာက္ေအာင္ အားေပးသူ ၂၀၀၀နီးပါးရွိမည္။ ေပ်ာ္ပါသည္။ အျပံဳးမ်ားလည္း ေတြ ႔ရသည္။

 

ပြဲျပီေတာ့ သိမ္းဆည္းျပီး လုုပ္အားေပးရန္ သြားရမည္။ ထမင္းဘူးကိုု လမ္းေပၚမွာ ကားေပၚမွာ စားၾကသည္။ ပင္ပန္းေနၾကသည္။ ဒါေပမယ့္ တက္ၾကြေနၾကသည္။ ဇြဲရွိၾကသည္။ ပီတိျဖစ္သည္။  လုုပ္အားေပးေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္လာသည္။ ရွင္းလင္းေျပာၾကားစရာမ်ားကိုု ေျပာသည္။ နားေထာင္ၾကသည္။ ျပီးေတာ့ လမ္းေလ်ာက္ျပီး ျမိဳ ႔ပ်က္ထဲကိုုသြားသည္။ ကြင္းတစ္ကြင္းကိုု ေရာက္သည္။ ျမက္ပင္မ်ားကိုု ေတြ ႔ရသည္။ ထိုုျမက္မ်ားကိုု ႏႈတ္ရမည္။ အားလံုုးတန္းစီ။ အားလံုုးျပံဳးေနသည္။

 

ျမက္ပင္မ်ားကိုု နင္းသူကနင္းသည္။ ႏႈတ္သူကႏႈတ္သည္။ ထိုုးသူကထိုုးသည္။ ဆြဲသူကဆြဲသည္။ ခဏနားၾကသည္။ ဆက္လုုပ္ၾကသည္။ ျပီးေတာ့ အားလံုုးရွင္းသြားသည္။ ေပ်ာ္ၾကသည္။ ဓာတ္ပံုုမ်ားလည္း ရိုုက္ၾကသည္။ ျပီးေတာ့ ျပန္ဖိုု႔ ကားစီကိုုသြားသည္။ အမွတ္တရ ပစၥည္းမ်ားလည္း ၀ယ္ၾကသည္။

 

ေရခ်ိဳးခန္းတစ္ေခါက္သြားသည္။ ေရစိပ္သည္။ အႏွိပ္ခံသည္။ အျပန္ ေနာက္ၾကသည္။ ေတာင္းပန္သည္။ ထမင္းစားသည္။ ထိုု႔ေၾကာင့္ အားရွိသည္။ လူေပ်ာက္သည္။ ဒါေပမယ့္ အဆင္ေျပသည္။ ျပန္တဲ့သူေတြ ျပန္သည္၊ က်န္တဲ့သူေတြ က်န္သည္။  ျပီးေတာ့ အားလံုုး အိပ္ၾကသည္။ မအိပ္ခင္ သန္႔ရွင္းေရးလုုပ္ၾကသည္။ အားလံုုး ျပံဳးေနသည္။

 

မနက္မုုိးလင္းေတာ့ မ်က္ႏွာသစ္သည္။ ျပီးေတာ့ သန္႔ရွင္းေရးလုုပ္ၾကသည္။ အထုုပ္အပိုုးျပင္သည္။ ျပန္ၾကမည္။ ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ လမ္းမွာ ရဲတိုုက္တစ္ခုုနဲ႔ ဘုုရားေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုု ၀င္သည္။ လက္ခုုပ္တီးၾကည္႔သူ တီးသည္။ ဓာတ္ပံုုရိုုက္သူ ရိုုက္သည္။ လက္ေဆာင္ပစၥည္း၀ယ္သည္။ ျပီးေတာ့ ျပန္ၾကသည္။ လမ္းတစ္ေလ်ာက္လံုုး အိပ္သည္။ ဆူနာမီ ကာတြန္းကားၾကည္႔သည္။ ျပန္အိပ္သည္။

 

တစ္ေရးႏိုုးေတာ့ ကၽြန္ေတာ္အိပ္မက္မက္ေနသည္။ အားလံုုးကိုု ေက်းဇူးတင္သည္။

 

မွင္စက္@YokohamaImage

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: