ႏွလံုုးသား အဟာရ


ႏွလံုုးသားနဲ႔ နာေတာ္မူပါ။

အခ်စ္ဆိုုတာ ပိုုင္ဆိုုင္ျခင္း၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း ဆိုုတဲ့
အစြန္းေရာက္အေတြးအေခၚေတြကိုု ေဖာက္ထြက္ျခင္း။

အခ်စ္ဆိုုတာ လူသားတိုု႔ရဲ အဆင့္ျမင့္ေသာ စိတ္ခံစားခ်က္
စနစ္တက် တည္ေဆာက္ယူရပါေသာ စနစ္တစ္ခုု။

ရုုပ္၀တၳဳ ပစၥည္းတစ္ခုုထက္မပိုုေသာ ပိုုင္ဆိုုင္၊ စြန္႔လႊတ္ျခင္း
အရင္းရွင္စနစ္ ပစၥည္းမဲ့စနစ္တိုု႔ အခ်စ္ေပၚသိုု႔ မသက္ေရာက္ေစသား။

ေပ်ာ္ရႊင္ျခင္း၊ ၀မ္းနည္းျခင္း၊ ပူေဆြးျခင္း၊ စိတ္ေက်နပ္ျခင္း
အေျခခံ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားထက္ သာလြန္ျမင့္မားပါေသာ အစဥ္။

ျဖစ္ျခင္း ပ်က္ျခင္း၊ မျမဲေသာ အရာမ်ား တည္ရွိရာ ေလာက
အခ်စ္သည္လည္း ျဖစ္၊ ပ်က္ မျမဲ အစဥ္ ျဖစ္တည္ေနေသာ အႏုုပညာ။

အခ်စ္သံစဥ္ တစ္ပုုဒ္ သီဆိုု က်ဴးရင့္၊ ႏူးညံမႈစိတ္ အစဥ္အတြက္
ခ်စ္ခင္ျခင္း ထိုု ခံစားခ်က္သည္ ႏွလံုုးသား အဟာရ သက္သက္သာ။

ေကာင္းျမတ္ထြန္း
Kaung Myat Tun

2014, Jun 29 (Sunday)
@Koto-ku, Tokyo.

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

One response to “ႏွလံုုးသား အဟာရ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: