Pepper Robot မိတ္ဆက္


ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံက Softbank Group မွေနျပီး၊ ၂၀၁၅ခုုႏွစ္ ၂လပိုုင္းတြင္ Pepper ဟုု အမည္ရေသာ Robot ကိုု ယန္းေငြ ၂သိန္းထက္နည္းေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ သာမန္စားသံုုးသူမ်ားကိုု ေရာင္းခ်ေပးမည္ဟုု ေၾကျငာထားပါသည္။ Robotကိုု သာမန္ စားသံုုးသူမ်ားကိုု ေရာင္းခ်ေပးျခင္းသည္ ပထမဦးဆံုုး ျဖစ္မည္ဟုုထင္ပါသည္။ လူတိုု႔၏ ေန႔စဥ္ဘ၀တြင္ Robotမ်ား၏ ပါ၀င္ပတ္သက္ျခင္းမ်ား ေျပာင္းလဲ တိုုးတက္လာေတာ့မည္ဟုု ထင္ျမင္မိပါသည္။

Pepper Robot၏ မူလအစသည္ ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံမွ ျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ႏိုုင္ငံ ALDEBARAN ဟုု အမည္တြင္ေသာ Companyကိုု Softbank Group မွ ၀ယ္ယူျပီး၊ Pepperဟုုအမည္တြင္ေသာ လူသားတိုု႔ျဖင့္ အတူေနႏိုုင္မည္႔ စက္ရုုပ္ကိုု တီထြင္ေစခဲ့ပါသည္။ Pepperစက္ရုုပ္သည္ လူသားတိုု႔ျဖင့္ အတူေနထုုိင္ႏိုုင္မည္႔ စက္ရုုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ သူသည္ အိမ္သန္႔ရွင္းေရးလည္း လုုပ္မေပးႏိုုင္၊ ဟင္းလ်ာမ်ားလည္း မခ်က္ျပဳတ္ႏိုု္င္ Super Powerမ်ားလည္း မရွိပါ။ Pepperစက္ရုုပ္သည္ လူသားတိုု႔ျဖင့္ စကားေျပာေပးႏိုုင္၊ နားလည္ေပးႏိုုင္၊ ခံစားခ်က္ကိုု လိုုက္ျပီး တုုန္႔ျပန္ေပး၊ ေနထိုုင္ေပးႏိုုင္မည္႔ စက္ရုုပ္အမ်ိဳးအစားပင္ျဖစ္သည္။

Pepperသည္ စက္ရုုပ္ဟုုဆိုုေသာ္လည္း၊ အသံ၊ ထိေတြ ႔မႈ၊ စိတ္ခံစားမႈ မ်ားကိုုအေျခခံျပီး လူသားတိုု႔ျဖင့္ ဆက္သြယ္ႏိုုင္ေသာ စက္ရုုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ သင့္၏ရယ္ေမာသံသည္ Pepperကိုု သင္သည္ စိတ္ေပ်ာ္ရႊင္ေနေၾကာင့္ သိရွိေစျပီး၊ သင့္မ်က္ႏွာအေနအထား မေကာင္းလ်င္ Pepperကသင္စိတ္မေကာင္း မေပ်ာ္ရႊင္ေၾကာင္း သိရွိေနမည္ ျဖစ္သည္။
Pepperသည္ လူသားတိုု႔၏ မ်က္ႏွာအေနအထားကိုု ဆင္ျခင္သံုုးသပ္ႏိုုင္စြမ္း၊ လူသားတိုု႔၏ ကိုုယ္လက္ဟန္ျဖင့္ ေျပာဆိုုမႈ၊ လူသားတိုု႔၏ စကားေျပာဆိုုမႈတိုု႔ကိုု သိရွိနားလည္ျပီး တုုန္႔ျပန္ႏိုုင္စြမ္းရွိေနမည္ျဖစ္သည္။

Pepperသည္လူသားတိုု႔ျဖင့္ ေျပာဆိုုဆက္သြယ္ျခင္းျဖင့္ သိရွိနားလည္မႈမ်ားတိုုးပြားလာကာ အနာဂတ္တြင္ ၾကင္နာတတ္ေသာ၊ လူသားတိုု႔အေပၚနားလည္ႏိုုင္စြမ္းအျပည္႔ရွိေသာ စက္ရုုပ္ထက္သာလြန္ေသာ လူသားတိုု႔၏ မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦး၏ ေနရာသိုု႔ ၀င္ေရာက္ေနရာယူလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ Softbank Mobile ဆိုုင္မ်ားတြင္ ယခုုသင္သြားေရာက္ ေျပာဆိုု ဆက္သြယ္ႏိုုင္ေသာ Pepperသည္ အနာဂတ္၏ အစပထမ ေျခလွမ္း တစ္လွမ္းမွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ စက္ရုုပ္ေလး Pepperနဲ႔အတူ ေနာင္ အနာဂတ္သည္ မည္သိုု႔ ေျပာင္းလဲ တိုုးတက္လာမည္ကိုု ေစာင့္ေမွ်ာ္ၾကည္႔ရႈသြားရမည္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ Pepperရဲ ႔ ညီအစ္ကိုုေတြျဖစ္တဲ့ NAO, Romeo စက္ရုုပ္ေလးေတြလည္း အနာဂတ္ လူသား ကမၻာတြင္ ပါ၀င္လာမည္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေကာင္းျမတ္ထြန္း
2014 Nov 21

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: