ကၽြန္ေတာ္ႏွင့္ ေက်းဇူး


ေက်းဇူးတင္ပါတယ္….

အဲဒီႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္ ၅တန္းစားေမးပြဲၾကီးျပီးလိုု႔ ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္၊ ေအာင္ဆန္းအားကစားကြင္းကိုု အားကစားသင္တန္း (ကရာေတး) သြားတက္ဖိုု႔ ဘတ္စ္ကားနဲ႔ အသြား ကားေပၚမွာ ရင္းႏွီးခဲ့ရသူကေတာ့ ကိုုလင္း လိုု႔ေခၚတဲ့ အစ္ကိုု တစ္ေယာက္ျဖစ္သည္။ လူရည္လည္ေသာ၊ အသားအရည္ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ ခင္မင္ႏွစ္လိုုဖြယ္ေကာင္းေသာ၊ စကားေျပာေကာင္းေသာ အစ္ကိုု တစ္ဦးျဖစ္လိုု႔ အလြန္ပင္ ခင္မင္ရင္းႏွီးသြားခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ အိမ္ေျပာင္းလာေသာ လမ္းတြင္ေနထိုုင္ေသာ တစ္လမ္းတည္းသား အိမ္နီးနားခ်င္း မိတ္ေဆြျဖစ္ေၾကာင္းလည္း သိလိုုက္ရပါသည္။

အစ္ကိုုလိုု ခင္ဖိုု႔ေကာင္းေသာ ကိုုလင္းသည္ စကားအေျပာအဆိုု အလြန္ပင္ ႏူးညံံံ႕သူျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုုိ႔ ပထမဆံုုးခင္မင္ ရင္းႏွီးျပီး၊ ေအာင္ဆန္းကြင္းက အျပန္၊ ကၽြန္ေတာ္ အိမ္သိုု႔ အ၀င္ လမ္းခြဲစဥ္တြင္၊ “ညီေလး ဒီေန႔ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ေနာ္”၊ လိုု႔ ကၽြန္ေတာ့္ကိုု ႏႈတ္ဆက္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ့္စိတ္ထဲတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေသာ စိတ္ခံစားခ်က္တစ္ခုု ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္လည္းပဲ အစ္ကိုုလိုု ေျပာတတ္ခ်င္ခဲ့ပါသည္။ မိတ္ေဆြမ်ားကိုု ကၽြန္ေတာ္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆိုုေသာ စကားကိုု ေျပာျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားပါေတာ့သည္။ အေျခအေနေပးတိုုင္း၊ စိတ္ထဲတြင္ ေက်းဇူးတင္ရွိတိုုင္း ကၽြန္ေတာ့္ႏႈတ္မွ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ ဆိုုေသာ စကားကိုု အေသးအဖြဲေလးမွ အစ ေျပာျဖစ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္ ၾကိဳးစားခဲ့ပါသည္။

လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေက်းဇူးတင္ျခင္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္း၏ အေျခအႏွစ္ျဖစ္သည္ဟုု ကၽြန္ေတာ္ယူဆပါသည္။ အသိမိတ္ေဆြမ်ားကိုု ေက်းဇူးတင္ေသာ အခါတြင္၊ ႏႈတ္မွထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုျခင္းသည္ လူ႔ယဥ္ေက်းမႈအဆင့္ ျမင့္မားေသာ အျပဳအမူ တစ္ခုုဟုု ကၽြန္ေတာ္ယူဆမိပါသည္။ ထိုု႔အျပင္ အသိမိတ္ေဆြမ်ားက ထုုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုုလာေသာ ေက်းဇူးတင္မႈမ်ားကိုုလည္း ေလးနက္စြာ လက္ခံေပးျခင္းသည္လည္း ထိုုနည္း၄င္းပင္ျဖစ္သည္ဟုု ဆင္ျခင္မိပါသည္။

Novemberလသည္ အေနာက္ႏိုုင္ငံမ်ားတြင္ Thanksgiving Dayဟုုဆိုုကာ ရံုုးပိတ္ရက္သက္မွတ္ျပီး ဆင္ႏႊဲၾကေသာ လလည္းျဖစ္သည္။ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ေတာ့ 勤労感謝の日ဟုုဆိုုကာ ရံုုးပိတ္ရက္ သက္မွတ္ထားၾကပါသည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ကိုု ျဖတ္ေက်ာ္လာျပီး၊ ျပီးဆံုုးခဲ့ေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္စာအတြက္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္း ေျပာဆိုုေဆြးေႏြးၾကတဲ့ ဓေလ့ထုုံုးတမ္းစဥ္လာမွ ေပါက္ဖြားလာေသာ ေန႔ရက္မ်ားျဖစ္မည္ဟုု ယံုုၾကည္ပါသည္။

လူ႔ေလာကထဲတြင္ ေနထိုုင္ေနေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္႔ အေလ်ာက္ အျပန္အလွန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး၊ ေက်းဇူးတရား ရွိၾကသည္မွာ ဓမၼတာပင္ျဖစ္သည္ ဟုုထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။ လူအျခင္းျခင္းမွပင္မဟုုတ္၊ ကၽြန္ေတာ္တိုု႔ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ရွိေနၾကေသာ သစ္ပင္ပန္းမန္မ်ား၊ အရာ၀တၳဳမ်ား၊ တိရိ စၦာန္မ်ား၊ စသျဖင့္ အရာအားလုုံုးတိုု႔သည္ အျပန္အလွန္ က်ိဳးေၾကာင္း ဆက္စပ္၊ ေက်းဇူးတရားမ်ား အျပန္အလွန္ရွိၾကသည္ ျဖစ္သည္ဟုု ဆင္ျခင္မိပါသည္။

တိုုေတာင္းလွေသာ လူ႔သက္တမ္းေပၚတြင္ အခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ထားရွိခဲ့ၾကေသာ ေက်းဇူးတရားမ်ားကိုု ဆင္ျခင္ ေအာက္ေမ့ရင္း၊ က်န္ရွိေနေသးေသာ လူ႔သက္တမ္းကိုု ခ်စ္ျခင္းတရားမ်ား၊ ျငိမ္းခ်မ္းျခင္းတရားမ်ားကိုု ေဖာ္က်ဴးေပးႏိုုင္မယ့္ ေက်းဇူးတရားမ်ားကိုု အျခင္းျခင္း ထုုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုု အသိအမွတ္ျပဳရင္း၊ ျငိမ္းေအးေသာ ဘ၀ပိုုင္ရွင္ တစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ၾကိဳးစားတည္ေဆာက္သြားမည္ဟုု ေတြးေတာ ဆင္ျခင္ဆံုုးျဖတ္မိပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။
ေကာင္းျမတ္ထြန္း
Kaung Myat Tun
2014 Nov 24, 4:56 AM
Tokyo, Japan.

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: