M&A Seminar လုပ္ငန္းေသး /လတ္မ်ားႏွင့္ M&Aအဲ့ဒီေန႔က Tokyo International Forum အေဆာက္အဦးထဲမွာလုပ္တဲ့ M&A Seminar ကို သြားတက္ျဖစ္တယ္။ 
လူဦးေရ နည္းပါးလာမႈနဲ႔အတူ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြလည္း က်ဆင္းလာေနတယ္ဆိုပါတယ္။ လုပ္ငန္းမ်ား ဆက္ခံမယ့္သူမရွိျဖစ္ၿပီး အျခား လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားက ဝယ္ယူမႈကို ခံေနရတာေတြ မ်ားလာၿပီး၊ လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္လည္း မိမိတို႔ လုပ္ငန္း ဆက္လက္ ရွင္သန္ေနေစရန္နဲ႔ မိမိ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္ဆက္လက္ရရွိေနေစဖို႔ လုပ္ငန္းကို ေရာင္းခ်ျခင္းကိုလည္း ေရြးခ်ယ္လာၾကတယ္လို႔ သိရပါတယ္။
မိမိလုပ္ငန္း ဆက္ခံရန္အတြက္ မိမိ ေသြးသားရင္း သား၊ သမီးကို စဥ္းစားၾကေလ့ရွိေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ မိမိလုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းက မိမိ သားသမီးက စိတ္ဝင္စားၿပီး လုပ္ခ်င္တဲ့ အလုပ္ မျဖစ္ေနတာ မ်ားပါတယ္။ မိမိ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲက စီမံခန္႔ခြဲသူ ဝန္ထမ္းကို ဆက္ခံခိုင္းဖို႔အတြက္ကလည္း၊ လုပ္ငန္းကို ဝယ္ႏိုင္မယ့္ ေငြအားမရွိ၊ မိမိ သမီးနဲ႔ ေပးစားဖို႔ စီစဥ္ခ်င္ေသာ္လည္း ယေန႔ေခတ္ကာလနဲ႔ မကိုက္ညီ။ အဲ့ဒါေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို ေရာင္းထုတ္ၿပီး လုပ္ငန္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေရးကို စီစဥ္ၾကရတာေတြ မ်ားလာတယ္ ဆိုပါတယ္။
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတခုကို စီမံခန္႔ခြဲတယ္ဆိုတာ လြယ္ကူတဲ့ ကိစၥမဟုတ္ေပမယ့္၊ ခက္ခဲတဲ့ အရာေတာ့လည္း မဟုတ္ပါဘူး။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတခု ဆက္လက္ ရပ္တည္ဖို႔ထက္ ေနာင္ ၅ ႏွစ္ ၁၀ ႏွစ္မွာ ယခုထက္ တိုးတက္ဖြံ ့ၿဖိဳးလာဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဝန္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ရွိအေျခအေနအတိုင္း ဆက္လက္ရပ္တည္ေနဖို႔တခုတည္းကို စဥ္းစားသူ မ်ားေပမယ့္ ၊ လုပ္ငန္းတခုအေနနဲ႔ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆံုး ၂၀ % ခန္႔ လုပ္ငန္း တိုးတက္မႈမရွိဘူးဆိုရင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားတဲ့ ယေန႔ ေလာကမွာ လုပ္ငန္း ဆက္လက္ ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ မလြယ္ကူပါဘူး။ 
လုပ္ငန္းကို ေရာင္းခ်တဲ့အခါမွာလည္း အေရးႀကီးတာက မိမိ လုပ္ငန္းကို အမွန္တကယ္ စိတ္ဝင္စားသူ၊ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝကို သိရွိနားလည္သူ လုပ္ငန္းရွင္ကိုသာ ေရာင္းသင့္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်ၿပီးပါကလည္း မိမိဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္ၿပီး အဆင္ေျပစြာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ တခုအထိ ဆက္လက္ၿပီး လက္တြဲ အလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေပးသင္တယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ စီးပြားမိတ္ဖက္မ်ား အေနနဲ႔ စိတ္ခံစားခ်က္ရွိႏိုင္တာေၾကာင့္ ထိုသို႔ေသာ အခ်က္မ်ားကို ေက်ာ္လႊားၿပီး လုပ္ငန္းဆက္လက္ ေအာင္ျမင္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုတယ္ လို႔ သိရပါတယ္။ 
စီးပြားေရး လုပ္ငန္းပိုင္ရွင္စတဲ့ လုပ္ငန္းကို ဦးေဆာင္လုပ္ကိုင္ေနရသူမ်ားသည္ သာမန္ဝန္ထမ္းမ်ားကဲ့သို႔ အလုပ္ခ်ိန္ သက္မွတ္ခ်က္မရွိ ၂၄ နာရီ နီးပါး လုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ စဥ္းစား ရၿပီး၊ လုပ္ငန္းတိုးတက္ဖို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား အဆင္ေျပဖို႔၊ စားသံုးသူမ်ား အဆင္ေျပဖို႔ ၾကံစီေတြးေတာေနရပါတယ္၊ လုပ္ကိုင္ၾကရပါတယ္။ သက္ျပည့္ ပင္စင္ဆိုတာလည္း မရွိပါဘူး။ ဒါ့ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းကို လႊဲေျပာင္းေပးျခင္း တခုျဖစ္တဲ့ ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ပင္စင္ယူၾကပါတယ္ လို႔လည္း သိရပါတယ္။ 
ေကာင္းျမတ္ထြန္း

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: