နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေလ့လာေရး အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲ ခရီး အေၾကာင္း


မေန႔ကနဲ႔ ဒီေန႔ က်ေနာ္ အလုုပ္လုုပ္ေနတဲ့ အဖြဲ ႔အစည္းမွ အနာဂတ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ေလ့လာမႈ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု တညအိပ္ ႏွစ္ရက္ ခရီးစဥ္နဲ႔ လုုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔ အဖြဲ ႔အစည္းရဲ ႔ ေနာင္အနာဂတ္နဲ႔ ပတ္သက္ျပီး နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုု ခ်မွတ္ ႏိုုင္ရန္အတြက္ ရည္ရြယ္ျပီး လုုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုုႏွစ္ သည္ ဒုုတိယအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး၊ ေနာင္တြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုုင္း လုုပ္ေဆာင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံတြင္ ၀န္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀ နီးပါးခန္႔ ရွိျပီး၊ ျမန္မာ ၀န္ထမ္း ၈၈ဦးရွိပါတယ္။ မႏွစ္က အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရး ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုုင္း၀န္ထမ္း စုုစုုေပါင္း ၃၀ နီးပါးျဖင့္သာ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုုင္း၀န္ထမ္းမ်ားသာမက လုုပ္ငန္းခြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၊ အနာဂတ္တြင္ ေခါင္းေဆာင္ႏိုုင္စြမ္းရွိမည္႔သူမ်ားထဲမွ ၀န္ထမ္းအနည္းငယ္ကိုု ေရြးခ်ယ္ ဖိတ္ၾကားကာ စုုစုုေပါင္း ၅၀ဦးခန္႔ ပါ၀င္ ေဆြးေႏြးခဲ့ပါတယ္။ ဖိတ္ၾကားခံရေပမယ့္ လုုပ္ငန္းကိစၥရပ္မ်ားရွိလိုု႔ မလိုုက္ပါႏိုုင္သူမ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

 

အနာဂတ္ နည္းဗ်ဳဟာမ်ား ခ်မွတ္တယ္ဆိုုတာ လူတဦးခ်င္းမွစျပီး ႏိုုင္ငံတႏိုုင္ငံအထိ အဆင့္ဆင့္တိုုင္းတြင္ လိုုအပ္ပါတယ္။ အနာဂတ္နည္းဗ်ဴဟာမ်ား ခ်မွတ္ရန္အတြက္ အေရးၾကီးသည္မွာ လက္ရွိ အေျခအေနကိုု အေသးစိတ္ သံုုးသပ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိ အေျခအေနကိုု သံုုးသပ္ရာတြင္ အခ်က္ ၄ခ်က္ျဖင့္ သံုုးသပ္ေလ့ ရွိၾကပါတယ္။ အေနာက္ႏိုုင္ငံမ်ားက စခဲ့တဲ့ SWOT Analysis လိုု႔ နာမည္ၾကီးတဲ့ ခြဲျခမ္းသံုုးသပ္တဲ့ စနစ္ပါပဲ။

swot.jpg

<image copy from http://www.pkidd.com/images/swot.jpg>

လက္ရွိ အားသာခ်က္ကဘာေတြလဲ၊ အားနည္းခ်က္ကဘာေတြလဲ၊ အခြင့္ အလမ္းေတြက ဘာေတြလဲ၊ အခက္အခဲေတြက ဘာေတြလဲ စသျဖင့္ အေျခအေန ၄ခုုမွ ၾကည္႔ျပီး ေဖာ္ထုုတ္ သံုုးသပ္ၾကပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနကိုု အေသအျခာ သိျပီးမွသာ မွန္ကန္တဲ့ အနာဂတ္ နည္းဗ်ဴဟာကိုု ခ်မွတ္ႏိုုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အနာဂတ္နည္းဗ်ဴဟာ ခ်မွတ္ရာမွာလည္း အခ်ိန္တိုုအတြင္း ခ်က္ျခင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားလည္း ရွိသလိုု၊ ေရရွည္ အစီအစဥ္ အေသးစိတ္ကိုု ေရးဆြဲ ေဆာင္ရြက္ရမည္မ်ားလည္း ရွိပါတယ္။

 

အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုုင္ရန္အတြက္ အဖြဲ ႔အစည္းအတြင္းမွ လုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္ေသာသူမ်ားက အဖြဲ ႔အစည္း ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုု သိရွိနားလည္ရန္ အေရးၾကီးပါတယ္။ ထိုု႔အတူ အဖြဲ ႔အစည္းတြင္းမွ လုုပ္ငန္းလုုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားရဲ ႔ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေတာင္းဆိုုမႈမ်ားကိုု လည္း အဖြဲ ႔အစည္းကိုု ဦးေဆာင္ စီမံေနသူမ်ားအေနျဖင့္ သိရွိနားလည္ထားရန္မွာလည္း အေရးၾကီးပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းၾကီးလာတာနဲ႔ အမွ် အဖြဲ႔အစည္းတြင္းတြင္ အဖြဲ ႔ငယ္မ်ားဖြဲ႔ျပီး၊ ထိုုအဖြဲ ႔ငယ္မ်ားကိုု ဦးေဆာင္ စီမံႏုုိင္သူမ်ားကိုု ေမြးထုုတ္ရန္မွာ အလြန္အေရးၾကီးပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ စီမံခန္႔ခြဲမႈက အေရးပါလာပါတယ္။ လက္ရွိ ကမၻာေပၚမွာ အမ်ားလက္ခံထားၾကတဲ့ အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားရဲ ႔ သိပံၺနည္းက် စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာရဲ ႔ အစ ပထမက စစ္တပ္တြင္း စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖစ္ပါတယ္။ စစ္တပ္တြင္း အဖြဲ ႔အစည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈမွ ေအာင္ျမင္ခဲ့မႈမ်ားကိုု အတုုယူကာ ့ အရပ္သား အဖြဲ ႔အစည္း စီမံခန္႔ခြဲမႈပညာမ်ားကိုု သက္မွတ္ထားသည္ဟုု ဖတ္ရႈမွတ္သားဖူးပါတယ္။

 

မေန႔ကနဲ႔ ဒီေန႔ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကတဲ့ ကိစၥရပ္မ်ား အေသးစိတ္ကိုု အဖြဲ ႔အစည္းတြင္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ား အားလံုုးကိုု မႏွစ္တုုန္းကလိုုပဲ ျပန္လည္ တင္ျပေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ေရးျပဖိုု႔ကေတာ့ အဖြဲ႔အစည္းရဲ ႔ လွ်ိဳ ႕၀ွက္ခ်က္ျဖစ္လိုု႔ မျဖစ္ႏိုုင္ေပမယ့္ အၾကမ္းဖ်ဥ္း ကိစၥမ်ားကိုု ေတာ့ ေရးျပခ်င္ပါတယ္။ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု တိုုက်ိဳျမိဳ႔နဲ႔ မနီးမေ၀းမွာ ရွိတဲ့ ပင္လယ္ကမ္းစပ္ျမိဳ ႔ေလးရဲ ႔ ဟိုုတယ္မွာ ျပဳလုုပ္ခဲ့ပါတယ္။

15443049_10154823803630970_9195256148317879213_o.jpg

ပထမေန႔မွာေတာ့ ဘတ္စ္ကား တစီး စီးလံုုးငွားျပီး သြားၾကပါတယ္။ မနက္၉ နာရီခန္႔ တိုုက်ိဳျမိဳ ႔မွ ထြက္ျပီး၊ ၁၁နာရီခန္႔တြင္ဟုုိတယ္ကိုုေရာက္ျပီး ေန႔လည္စာ စားၾကပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ၾကိဳတင္ခြဲထားတဲ့ အဖြဲ ႔အလိုုက္ ေဆြးေႏြးခန္းမ်ားတြင္ သက္ဆိုုင္သူမ်ားက အခ်ိန္ ၅နာရီခန္႔ၾကာေအာင္ အလုုပ္ရံုုသေဘာျဖင့္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ျပီး အဖြဲ႔အစည္း၏ အားသာခ်က္မ်ား၊ အားနည္းခ်က္မ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားကိုု ထုုတ္ႏႈတ္ပါတယ္။ ထိုု႔ေနာက္ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ ဘယ္သိုု႔ဘယ္ပံုု ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္မည္၊ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္သင့္သည္တိုု႔ကိုု ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာ အေဟာင္းမ်ား၊ အသစ္မ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး လုုပ္ငန္းဆက္လက္ရပ္တည္ႏိုုင္ရန္ႏွင့္ လုုပ္ငန္းဖြံ ့ျဖိဳးတိုုးတက္ႏိုုင္ရန္ ေရွ ႔ဆက္လုုပ္ေဆာင္ သင့္သည္မ်ားကိုု ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ၾကပါတယ္။

14715479_10154823794765970_7270381520745286630_o.jpg

15385446_10154823794445970_647708928234220866_o.jpg

15419708_10154823796120970_4746778546390127877_o.jpg

15369139_10154823795785970_1705796642743113618_o.jpg

15443285_10154823795675970_3228881219544663995_o.jpg

15325224_10154823794315970_3523142168882576144_o.jpg

15392833_10154823798910970_8246210428078322830_o.jpg

အားလံုုးက မိမိ အဖြဲ ႔အလိုုက္ သက္မွတ္ထားေသာ အေၾကာင္းအရာေပၚတြင္ တက္တက္ၾကြၾကြ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တိုုင္ပင္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ အခ်ိန္ကန္႔သက္ခ်က္လည္းရွိေတာ့ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကိုု စုုစည္းျပီး ဒုုတိယေန႔ မွာ တက္ေရာက္လာသူ အားလံုုးကိုု ျပန္လည္ တင္ျပႏိုုင္ရန္ ျပင္ဆင္ရပါတယ္။ အခ်ိဳ ႔ အဖြဲ ႔မ်ားက ညေနစာ ထမင္းစားျပီး ခ်ိန္ ေနာက္ပိုုင္း ညနက္တဲ့အထိ စုုစည္းတင္ျပတဲ့ စာကိုု ေရးသားၾကတယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။ ထမင္းစားျပီး ေတာ့ ဂ်ပန္ ဟိုုတယ္မ်ား ထံုုးစံအတိုုင္း ေရပူကန္ရွိတာေၾကာင့္ ေရပူကန္သြားစိမ္ၾကပါတယ္။

 

ဒုုတိယေန႔ မနက္ကေတာ့ မနက္စာ စားျပီး ၈နာရီကေနစျပီး ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အထိ ပထမေန႔က အဖြဲ႔ငယ္အလိုုက္ ေဆြးေႏြးတိုုင္ပင္ခဲ့မႈမ်ားကိုု အားလံုုးကိုု ျပန္လည္တင္ျပ စုုစည္းတဲ့ အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု လုုပ္ပါတယ္။ အဖြဲ ႔ငယ္ အသီးသီးက သက္မွတ္ထားတဲ့ တင္ျပသူက အားလံုုး ေရွ ႔တြင္ထြက္ျပီး အဖြဲ ႔ကိုု ကိုုယ္စားျပဳကာ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ စကားေျပာပါတယ္။ ျပီးေတာ့ တင္ျပမႈအေပၚတြင္ သက္ဆိုုင္ရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေခါင္းေဆာင္မွ ျပန္လည္ျပီး ေမးခြန္းေမးတာ သံုုးသပ္ခ်က္ ျဖည္႔တင္းေျပာျပခ်က္မ်ားကိုု ေျပာပါတယ္။ အားလံုုးေရွ ႔မွာပဲ ေနာင္အနာဂတ္တြင္ ျဖစ္သင့္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကိုု ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။

15418370_10154826888875970_8484325702921961500_o (1).jpg

ယခုုလိုုမ်ိဳး အဖြဲ ႔အစည္းတြင္း အလုုပ္ရံုုေဆြးေႏြးပြဲကိုု က်င္းပျခင္းျဖင့္ ၀န္ထမ္းမ်ားရဲ ႔ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား၊ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးဆိုုင္ရာ လိုုအပ္ခ်က္မ်ား၊ ေျပာင္းလဲေနေသာ ေစ်းကြက္ အေနအထားမ်ားကိုု ျပန္လည္ သံုုးသပ္ႏိုုင္တဲ့ အခြင့္ အေရးကိုု ရရွိေစပါတယ္။ အဖြဲ ပအစည္း ၾကီးလာတာနဲ႔ အမွ် အဖြဲ ႔အစည္း ရည္မွန္းခ်က္ကိုု ၀န္ထမ္းအားလံုုးသိရွိႏိုုင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ရသည္မွာ ခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ အဖြဲ ႔အစည္းတြင္းက ပထမေနရာ အဖြဲ ႔ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား (First Line) ရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ စီမံခန္႔ခြဲႏိုုင္စြမ္းက အေရးပါလာပါတယ္။ အဖြဲ ႔အစည္းအေနနဲ႔လည္း လုုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကိုု ၀န္ထမ္းအားလံုုးသိရွိႏိုုင္ရန္ ျပန္ၾကားေရး ကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ပိုုမိုု အားစိုုက္ရန္ လိုုအပ္လာပါတယ္။ အဖြဲ ႔အစည္း အင္အားၾကီးမားလာတာနဲ႔အမွ် အဆင့္ဆင့္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ တဆင့္ စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ျပန္ၾကားျခင္းမ်ားလည္း ရွိလာတဲ့အတြက္ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ား ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ ေမြးထုုတ္ဖိုု႔ အေရးၾကီးလာပါတယ္။

management-at-a-glance-9-728.jpg

(image copy from http://image.slidesharecdn.com/managementataglance-100305042119-phpapp02/95/management-at-a-glance-9-728.jpg?cb=1267762914)

အဖြဲ ႔အစည္းမ်ားတြင္ ပထမေနရာ ေခါင္းေဆာင္သူ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ ေမြးထုုတ္ႏိုုင္မႈ မရွိပါက ထိုုအဖြဲ ႔အစည္းသည္ ဆက္လက္ ရပ္တည္ ေအာင္ျမင္ တိုုးတက္ရန္မွာ မျဖစ္ႏိုုင္ေပ။ က်ေနာ္တိုု႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံတြင္ရွိေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထိုုကဲ့သိုု႔ အေရးပါေသာ ပထမေနရာ ေခါင္းေဆာင္သူ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား ျပဳစုု ပ်ိဳးေထာင္ထားခဲ့ႏိုုင္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ ျပည္တြင္း လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ အခက္အခဲမ်ား ၾကံဳေတြ ႔ေနရတယ္လိုု႔ သိရွိ ဖတ္ရႈဖူးပါတယ္။

 

က်ေနာ္တိုု႔ အဖြဲ ႔အစည္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ လက္ရွိ အိုုင္တီႏွင့္ နည္းပညာဆိုုင္ရာ ျမန္မာလူငယ္မ်ား ၈၈ ေယာက္ျဖင့္ ဖြဲ ႔စည္းထားျပီး၊ ဂ်ပန္ႏိုုင္ငံရွိ လုုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ၀င္ေရာက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ေနၾကပါတယ္။ အဖြဲ ႔အစည္း၏ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ ထိုု၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ားရဲ ႔ ေခါင္းေဆာင္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ စြမ္းအားျမွင့္တင္ေရးလည္း ပါ၀င္ပါတယ္။ ေနာင္ အနာဂတ္တြင္ မိမိတိုု႔ အဖြဲ ႔အစည္းမွ ၀န္ထမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုုင္ငံအတြက္ လိုုအပ္ေနေသာ ပထမေနရာ ေခါင္းေဆာင္သူ၊ စီမံခန္႔ခြဲသူမ်ား ျဖစ္လာႏိုုင္ရန္ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနပါတယ္။ အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္မႈကိုုသာ ျပဳလုုပ္ႏိုုင္ျပီး လက္ေတြ ႔ က်င့္ၾကံ အားထုုတ္ ၾကိဳးစားရမည္မွာ က်ေနာ္တိုု႔ ၀န္ထမ္း လူငယ္မ်ားသာျဖစ္ပါတယ္။

 

မိမိက မိမိ အဖြဲ ႔အစည္းအတြက္ ဘာလုုပ္ေပးႏိုုင္သလဲကိုု စဥ္းစားျပီး မိမိကိုုယ္တိုုင္ရဲ ႔ စြမ္းရည္ကိုုလည္း ျမွင့္တင္ရပါမယ္။ မိမိလုုပ္ကိုုင္ေနတဲ့ အဖြဲ ႔အစည္း ရည္မွန္းခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုု သိရွိနားလည္ျပီး၊ မိမိကိုုယ္တိုုင္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကိုုလည္း ခ်မွတ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ရပါမယ္။ ထိုုသိုု႔ ေဆာင္ရြက္ႏိုုင္ေအာင္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားကိုု အဖြဲ ႔အစည္းအေနနဲ႔ ကူညီ ေထာက္ပံ့ ျပဳစုုပ်ိဳးေထာင္ေပးေနပါတယ္။ အနာဂတ္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားဆိုုတာက လူငယ္မ်ားရဲ ႔လက္ထဲမွာပဲ ရွိျပီး၊ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရမွာလည္း လူငယ္မ်ားပင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက အဖြဲ႔ အစည္း တခုုတည္းမွာတင္မကပဲ ျမန္မာႏိုုင္ငံတႏိုုင္ငံလံုုးက လူငယ္ အားလံုုးနဲ႔ သက္ဆိုုင္ျပီး တာ၀န္လည္း ရွိပါတယ္လိုု႔ ထင္ပါတယ္။

 

“My fellow colleges, ask not what your organization can do for you, ask what you can do for your organization”

 

“My fellow Myanmar, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.” (reference from John F. Kennedy Quote)

 

ေကာင္းျမတ္ထြန္း

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၁၀

 

 

Advertisements

About KaungMyatTun(KaungGyi)

ကၽြန္ေတာ့္အေၾကာင္း အမည္ ။ ။ ေကာင္းျမတ္ထြန္း လို႔ေခၚပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေကာင္းၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေဆြမ်ိဳးေတြက သားၾကီးလို႔ေခၚပါတယ္။ ေမြးေန႔ ။ ။ ၁၉၈၂ တတိယလ ၈ရက္ေျမာက္ေန႔ တနလၤာသားပါ။ ေမြးရပ္ ။ ။ မႏၱေလးနန္းေရွ ႔ မွာေမြးပါတယ္။ ေမြးတယ္ဆိုတာေလာက္ပါပဲ။ ေနတာကေတာ့ ရန္ကုန္မွာပါ။ ပညာအရည္အခ်င္း။ ။ ကြန္ျပဴတာဘြဲ ႔ကို KMD ေက်ာင္းကတဆင့္ London Met ကရပါတယ္။ အဂၤလိပ္စာ အေ၀းသင္လဲ ရထားတယ္။ အလုပ္အကိုင္ ။ ။ ျမန္မာဒီစီအာ လို႔ ေခၚတဲ့ ကြန္ျပဴတာစနစ္တည္ေဆာက္ေရးကုမၸဏီမွာလုပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေတြကို ေခါင္းခံသူ အျဖစ္နဲ႔ ဆိုပါေတာ့။ တတ္ခဲ့တဲ့Stateေက်ာင္းေတြက ။ ။ မူၾကိဳကိုေတာ့ ရခုိင္ စစ္ေတြက ခရစ္ယာန္ ေက်ာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ေရာက္ေတာ့ ေဒၚေမၾကည္သိန္းစီမွာ တတ္ခဲ့တယ္။ သူငယ္တန္းကေန ၆ တန္းအထိ အလက(၂) ေတာင္ဥကၠလာမွာ တတ္တယ္။ ၇ တန္း ႏွစ္မွာ ေတာင္ၾကီး အထက (၂) ကို သြားတတ္တယ္။ ျပီးေတာ့ ၈ တန္းကေန ၁၀ တန္းအထိ ရန္ကုန္က အထက (၂) ကမာရြတ္မွာ တတ္တယ္။ တပိုင္တႏိုင္သိတာေလးေတြက ။ ။ OpenSource PL ထဲမွာ Java, PHP, JavaScript, Framewrok ထဲမွာ Struts2, Struts1, Peer, Lucence Proprietary PL ထဲမွာ VB.Net, C#.Net, RPG, VBA DB ထဲမွာ MySQL, MSSQL, DB2, Postgre, Server ထဲမွာ AS400, MSS2003 View all posts by KaungMyatTun(KaungGyi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: